Home  » Diensten

Diensten

Voor gemeenten
Naast de opdracht die Aquafin van het Vlaamse Gewest kreeg, voert Aquafin ook voor gemeenten opdrachten uit voor de uitbouw en het beheer van rioolstelsels. Onze bovengemeentelijke opdracht en onze gemeentelijke projecten houden we strikt gescheiden van elkaar.

Voor bedrijven 
Sommige bedrijven kunnen een contract afsluiten met Aquafin voor de zuivering van hun afvalwater of voor een noodaansluiting op de riolering. Voor ondersteuning bij de optimalisatie of het beheer van hun installatie, kunnen bedrijven met een zuiveringsinstallatie terecht bij Aquaplus.

Bemalingswater op riolering 
Op vrijwel elke bouwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Onder bepaalde voorwaarden mag dat water via de riolering worden afgevoerd.

 


Diensten
Diensten