Home  » Diensten » Voor bedrijven » Permanente lozingen

Permanente lozingen op een RWZI

Het uitgangspunt van de Vlaamse Regering (21 februari 2014) is dat bedrijfsafvalwater in principe op de zuiveringsinstallatie kan geloosd worden, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een minder goed functioneren van de installatie of het rioleringsstelsel.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lozing onder de grenswaarden voor grondige evaluatie (vroegere ‘kleine bedrijven’ en ‘kleine impact’ bedrijven) en lozing boven de grenswaarden voor grondige evaluatie (de vroegere ‘ad hoc’ bedrijven).

Grondige evaluatie is aan de orde in volgende gevallen:

 • Grondige evaluatie verdund bedrijfsafvalwater (BZV < 100 mg/l) als
  • Qverg > 200 m³/d of
  • Qverg > 2,5% van capaciteit biologische straat (min. 20 m³/d)
 • Grondige evaluatie niet-verdund bedrijfsafvalwater (BZV > 100 mg/l) als
  • Q > 2,5% van capaciteit biologische straat (min. 20 m³/d) of
  • BZV-vracht > 15% van ontwerp-BZV-vracht RWZI of
  • CZV-vracht > 5% van ontwerp-CZV-vracht RWZI of
  • ZS-vracht > 5% van ontwerp-ZS-vracht RWZI of
  • TN-vracht > 5% van ontwerp-TN-vracht RWZI of
  • TP-vracht > 5% van ontwerp-TP-vracht RWZI

De capaciteiten van de RWZI’s kunnen geraadpleegd worden in volgende tabel < LijstRWZIs_dec14_extern.xls>.

Als het bedrijf loost onder de grenswaarden voor grondige evaluatie kan geen saneringscontract opgelegd worden. Het afvalwater wordt in principe vergelijkbaar geacht met huishoudelijk afvalwater en het kan normaal gezien verwerkt worden op de zuiveringsinstallatie.

Het afvalwater van de bedrijven die lozen boven de grenswaarden voor grondige evaluatie moet voldoen aan de criteria van goed verwerkbaar afvalwater. Er moet bovendien voldoende restcapaciteit zijn op de zuiveringsinstallatie.  Bij gebrek aan voldoende restcapaciteit kan bijkomende zuiveringscapaciteit worden uitgebouwd, met medefinanciering van de betrokken bedrijven.

Aanvraag van een saneringscontract voor participatie in de uitbouw van de RWZI kan via het aanvraagformulier bij documenten.


Diensten
Diensten