Home  » Diensten » Voor bedrijven » Aquaplus

Aquaplus

Via dochtermaatschappij Aquaplus valoriseert Aquafin de kennis die het bedrijf de voorbije twintig jaar op deed.

In Vlaanderen is de exploitatie van industriële zuiveringen één van de kerndiensten. Aquaplus werkt onder meer voor klanten uit de dranken- en voedingssector, de farmaceutische en de chemische sector.

Naast de dagelijkse exploitatie en het onderhoud van de installatie, volgt Aquaplus ook de labo-analyses en chemicaliëndosering op en zorgt het voor de verwerking van roostergoed en slib. Voor verschillende bedrijven neemt Aquaplus bijkomend de veiligheids- en milieucoördinatie op zich, met een duidelijke resultaatverbintenis voor de effluentkwaliteit. We spannen ons telkens ook in om de operationele kosten te verlagen, inclusief de heffingslasten van het effluent.

Naar de site van Aquaplus


Diensten
Diensten