Home  » Diensten » Bemalingswater op riolering » Folder

Folder bemalingen

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte water? Veel te vlug wordt ervoor gekozen om de drainage naar de riolering af te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuis houding, bovendien kan het in de waterzuiveringsketen voor problemen zorgen. Aan het gebruik van de riolering zijn daarom een aantal wettelijke voorwaarden verbonden. In deze folder vind je alvast duidelijke richtlijnen over wat te doen met je bemalingswater..

 

Bemalingen, waarheen met het water?
Download de folder (606 kB)
Download de afdrukversie (tweezijdige A4 - 34KB)

 


Diensten
Diensten