Home  » Diensten » Voor gemeenten » Diensten Stabroek

Diensten voor Stabroek

 

Stabroek en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. 

Stabroek heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Stabroek een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Stabroek blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

 

 

 •  

  contact

  Telefonisch: op het nummer 03 450 45 45

  U kan tussen 8 uur en 19 uur via de telefoon bij ons terecht voor de volgende zaken:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures

  Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

  Online:

  top

   

  Werken in uitvoering

  Het huishoudelijke afvalwater van ruim 96% van de inwoners van Stabroek wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk.

  Stabroek wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

  Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren.  Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. De Europese kaderrichtlijn Water stelt immers dat tegen 2015 al het oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn.

   

  top

   

  Aansluiting van uw huis op de riolering

  Als er riolering in de straat ligt of binnenkort in de straat komt, bent u verplicht het huishoudelijk afvalwater van uw woning erop aan te sluiten.

  Alleen Aquafin mag uw afvalwater op de gemeentelijke riolering aansluiten. De graafwerken op uw privĂ© domein moet u zelf laten uitvoeren.

  Als uw woning ouder is dan 10 jaar en uw hoofdverblijf is, betaalt u slechts 6% BTW in plaats van 21%.

  U kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld terugsturen naar Aquafin, binnendienst Stabroek, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.   

   Algemeen waterverkoopreglement

   aanvraagformulier aansluiting op de riolering

  top


  Diensten
  Diensten