Home  » Over Aquafin » Links
Partners

De Watergroep   www.dewatergroep.be
De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Ze zorgen ook voor afvalwaterbeheer op maat van steden en gemeenten.

Farys   www.farys.be
Farys is een multiservicebedrijf dat o.a. drinkwater levert aan gemeenten en instaat voor de sanering van rioleringen.

RioPACT   www.riopact.be
RioPACT is een samenwerkingsproject tussen Aquafin en de Watergroep. Ze bundelen de krachten voor een efficiënt afvalwaterbeheer. RioPACT biedt de mogelijkheid uw rioleringsbeheer volledig of gedeeltelijk uit handen te geven onder de formule RioP of RioAct.

Rio-link   www.rio-link.be
Rio-link is een samenwerkingsverband tussen Aquafin en water-link. Beide partijen staan samen in voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van gemeentelijke rioleringen.

Overheid

Aquaflanders   www.aquaflanders.be
De watersector in Vlaanderen heeft een permanent overlegplatform voor standpunten en gemeenschappelijk onderzoek. Op de site ziet u welke drinkwatermaatschappij waar opereert. .

Certipro   www.certipro.be
Certipro werd in november 2001 opgericht door VITO en staat in voor de certificatie en keuring van kleinschalige en individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA's) - Bernorkeurmerk.

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid   www.integraalwaterbeleid.be
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie   www.lne.be
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

DG Milieu   www.ec.europa.eu
Meer informatie over het EU-milieubeleid vindt u op de website van het Directoraat Generaal van de Europese Commissie.

EMIS   www.emis.vito.be
Een overzicht van de Belgische en Europese milieuwetgeving, jobaanbiedingen in de sectoren energie en milieu, een overzicht van subsidiemogelijkheden en een databank van bedrijven en organisaties. Info: VITO, tel. 014 33 58 50.

FELNET   www.felnet.be
Flanders Environmental Library Network is een virtuele bibliotheek. U kan gratis grasduinen in 100.000 milieureferenties. Een samenwerkingsverband van milieudocumentatiecentra in Vlaanderen. Info: VLABIN-VBC, tel. 03 226 13 99.

Milieuinfo   www.milieuinfo.be
Toegang tot alle beschikbare milieu-informatie van de overheid: links naar de sites van milieuoverheidsinstanties zoals AMINAL (Administratie milieu-, natuur- en landinrichting), OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), VLM  (Landmaatschappij) en VMM (Milieumaatschappij).

MINA   www.minaraad.be
De Vlaamse MiNa-Raad (Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen) is het adviesorgaan van de Vlaamse overheid dat advies uitbrengt over alles wat te maken heeft met milieu en natuur. Dit gebeurt op vraag van de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij   www.ovam.be
De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.

SPGE   http://www.spge.be/
La Societé Publique de la Gestion de l'Eau is de tegenhanger van Aquafin in Wallonië.

Vlario   www.vlario.be
VLARIO is het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Contact en info op de website of via 03 827 51 30, of info@vlario.be

VMM   www.vmm.be
De site van de Vlaamse Milieumaatschappij biedt een klare kijk op water en lucht. Meetdatabank met gegevens vanaf 1990 in verband met de kwaliteit van onze waterlopen en lucht (databank, investeringsprogramma's voor waterzuiveringsinfrastructuur, subsidiëringsprogramma's, gemeentelijke rioleringswerken, heffingen op afvalwater). Ook bestellen van lesmateriaal.

Waterloket   www.waterloketvlaanderen.be
Met vragen over water kan u terecht bij het Waterloket, via het gratis telefoonnummer 0800 99 004, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. De webstek bevat inlichtingen en tips over waterverbruik, waterverontreiniging, hemelwater opvangen en gebruiken, hemelwater bufferen en infiltreren en de behandeling van afvalwater.

Wegen en verkeer in Vlaanderen   http://wegen.vlaanderen.be
Een overkoepelende site met algemene informatie over verkeer en de wegen die beheerd worden door de Vlaamse overheid.

Wetenschappelijke links

Afvalwaterwetenschap   http://www.wtafvalwater.net/
Website voor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Aqualingua   http://scripts.oieau.fr/aqualingua
Aqualingua is een software programma dat technische woorden en uitdrukkingen rond water in 15 talen vertaalt.

Brussels Instituut voor Milieubeheer   www.ibgebim.be
De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Instituut voor Natuur en Bosonderzoek   http://www.inbo.be/
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse gemeenschap, een fusie van het voormalige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en Instituut voor Natuurbehoud (IN).

VITO   www.vito.be
Vito is een onderzoeksinstelling die ten behoeve van overheid, industrie en KMO’s duurzame technologische ontwikkeling stimuleert met gespecialiseerde diensten en met hoogwaardig R&D in de domeinen energie, leefmilieu en materialen.

Energik vzw   www.energik.be
Draaischijf van elektronische nieuwsverstrekking over water, energie en leefmilieu. Alle artikels van het tijdschrift 'Water' kan je raadplegen op www.tijdschriftwater.be .

Integraal Waterbeleid    www.volvanwater.be
Bekijk de stroomgebiedheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Educatieve links

ARGUS   www.argusmilieu.be
Pionier van de milieusensibilisering in Vlaanderen. Argus beschikt over een documentatiecentrum dat toegankelijk is voor het publiek.

Aquiris   www.aquiris.be
De NV Aquiris heeft in opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een rioolwaterzuivering in Brussel-Noord gebouwd.

FEBEM   www.febem-fege.be
FEBEM is de federatie van Bedrijven voor Milieubeheer.

Hidrodoe   www.hidrodoe.be
Interactief waterdoecentrum aan het Netepark te Herentals.

IWVA   www.iwva.be
Bezoekerscentrum 'Doornpanne'. Permanente tentoonstellingsruimte. Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde.

Milieuboot   www.milieuboot.be
Educatieve milieuboottochten met nadruk op waterkwaliteit.

Natuurpunt   www.natuurpunt.be
Natuurpunt is de Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen. Ze telt bijna 50.000 aangesloten gezinnen en beheert in Vlaanderen ruim 400 natuurgebieden, met een totale oppervlakte van 11.500 ha. Duizenden enthousiaste vrijwilligers, gestructureerd in 140 lokale afdelingen, vormen het kloppend hart van de vereniging.

Protos   www.protos.be
Sinds 1982 werkt PROTOS mee aan een duurzame watervoorziening in Haïti, Congo, Rwanda, Ecuador, Mali, Benin en Burundi. Op het thuisfront voedt PROTOS het debat rond de waterproblematiek. De v.z.w. ontwikkelde voor secundaire scholen een wereldwaterspel om de vertrouwde inzichten rond waterkringloop en watergebruik te koppelen aan de waterproblemen in het Zuiden. PROTOS, Limburgstraat 62, 9000 Gent, tel. 09 225 27 93.

Provinciaal Instituut voor Milieu en Educatie   www.pime.be
Provinciaal Instituut voor Milieu en Educatie, Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier, tel. 015 31 95 11, fax 015 31 58 80.

Scaldis   http://scaldisnet.be/index.html
Scaldis organiseert toeristische boottochten op de Belgische binnenwateren.

Scheldegids   www.scheldegids.be
Website samengesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland en AMINAL, afdeling Natuur, in samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) Antwerpen.

Steunpunt Kleinschalige Waterzuivering   www.ecolife.be
Voor een antwoord op vragen van de individuele burger op systemen voor kleinschalige waterzuivering, regenwaterputten... Steunpunt Kleinschalige Waterzuivering, Blijde Inkomstraat 109, 3000 Leuven, tel. 016 23 26 49, fax. 016 22 21 31.

VIBE   www.vibe.be
Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen, geeft informatie over IBA's.

Internationale links

Aquaplus NV  www.aquaplus.be
Commerciële dochteronderneming van Aquafin NV,  die zich richt tot het buitenland en tot de industrie in Vlaanderen.

EUREAU www.eureau.org
EUREAU is de Europese unie van nationale leveranciers van water- en afvalwaterdiensten. .

Rioned   www.riool.net
Via Stichting Rioned kunt u alles over riolering in Nederland te weten komen. Ook bij onze buren staan het afkoppelen van regenwater en de sanering van de buitengebieden centraal.

Water Environmental Federation   www.wef.org
Leuke en uitgebreide website met discussiegroepen over water. TIP: 'Go with the flow', een virtueel bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie!

Water Science for Schools   wwwga.usgs.gov/edu
Waar komt water vandaan? Waarom is de zee zout? Wat voor effect heeft de toenemende verstedelijking op onze watervoorraden? Deze site van US Geological Survey geeft een helder antwoord op alle mogelijke vragen rond water.

The World's Water   www.worldwater.org
Deze site geeft up-to-date informatie over de drinkwatervoorraden in de wereld: cijfers, boeken en links.

Individuele behandeling van afvalwater (IBA's)

BelleAqua  www.belleaqua.be
BelleAqua is fabrikant van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's en KWZI's). Ze doen dit van A tot Z: van analyse, over ontwerp tot installatie en onderhoud.

Certipro   www.certipro.be
Certipro geeft een productcertificatie van kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties en septische putten.

Dialoog  www.dialoog.be
VZW Dialoog geeft aan gemeenten en verenigingen sessies over individuele waterzuivering. In opdracht van het Vlaams Steunpunt Duurzaam Water verzorgt deze vzw telefonische ondersteuning voor de doelgroep huishoudens en architecten m.b.t. geschikte technieken, lijsten van leveranciers, ervaringen in binnen- en buitenland:
tel. 016 23 26 49

Waterloket  www.waterloketvlaanderen.be
Deze site van de Vlaamse overheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over individuele zuivering van afvalwater. Kiest onder 'gezinnen'  het menu 'afvalwater en waterzuivering'.


Over Aquafin
Over Aquafin