Home  » Over Aquafin » Organisatie » Missie en waarden

Missie, visie en waarden

Het bedrijfsmodel van Aquafin is gebaseerd op customer intimacy. We willen onze klanten een persoonlijke invulling van hun behoeften geven, gebaseerd op onze unieke knowhow en ervaring met de hele waterzuiveringscyclus. Werken met Aquafin moet een aangename belevenis zijn voor onze klanten, maar ook voor onze partners en andere stakeholders. Daarnaast willen we als bedrijf onze meerwaarde voor de samenleving vergroten door bij te dragen tot een leefomgeving die in harmonie is met water. Zuiveren van huishoudelijk afvalwater alleen volstaat hiervoor niet, we houden rekening met de waterhuishouding in het algemeen om zowel wateroverlast als bodemverdroging te voorkomen. Die doelstellingen zijn geƫxpliciteerd in de missie, visie en waarden van Aquafin.

Missie

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.

Visie

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water.

Bedrijfswaarden

Klantgericht
Onze klanten voelen zich begrepen en in goede handen door onze proactieve aanpak. We willen bij onze klanten een wauw-gevoel creƫren met onze dienstverlening. We kennen hun verwachtingen en stellen die centraal in ons dagelijks werk. Zo kan de hele organisatie oplossingsgericht te werk gaan.

Ondernemend
We nemen onze verantwoordelijkheid en laten niet los tot we zeker zijn dat onze dienstverlening tot oplossingen leidt. We laten geen kansen liggen om onze dienstverlening te verbeteren en respecteren onze engagementen naar klanten, medewerkers, milieu en omgeving. We durven onze nek uit te steken en kunnen omgaan met fouten waardoor we continu leren en verbeteren.

Open
We tonen waardering voor de prestaties van anderen en durven voorstellen voor verbetering te doen, om mensen en de organisatie te laten groeien. Door onze manier van communiceren zorgen we ervoor dat onze collega's, klanten en partners ons vertrouwen, waardoor we samen de best mogelijke resultaten neerzetten.

Respectvol
We leveren werk af waar we trots op zijn. We houden ons aan gemaakte afspraken, zodat ook anderen hun engagementen kunnen nakomen. We houden rekening met de impact van onze gedragingen op anderen (klanten, omgeving, collega's).


Over Aquafin
Over Aquafin