Home  » Over Aquafin » Organisatie » Organisatie watersector in Vlaanderen

Organisatie watersector in Vlaanderen

Op 24 december 2004 keurde het Vlaams Parlement een Programmadecreet goed, waarin de organisatie van de watersector was opgenomen.

Een belangrijk punt in dit Programmadecreet is dat de drinkwatermaatschappijen sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk zijn voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater. Op bovengemeentelijk niveau voldoen zij aan deze plicht door met Aquafin een overeenkomst te tekenen. Alle 18 drinkwatermaatschappijen ondertekenden dergelijke overeenkomst op 12 april 2005. Aquafin factureert nu rechtstreeks aan hen.

Op gemeentelijk niveau zijn er meer mogelijkheden. Steden of gemeenten kunnen zelf kiezen  voor hun rioleringsactiviteiten willen samenwerken met een gemeentebedrijf, een intercommunale, een intergemeentelijke samenwerking of met een derde aangestelde entiteit zoals Aquafin. Een samenwerking met een derde aangestelde entiteit kan enkel na een marktbevraging.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Walloniƫ is de watersector anders georganiseerd.


Over Aquafin
Over Aquafin