Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Minder hinder

Minder Hinder

Een goede communicatie en een planmatige aanpak kunnen veel van de hinder beperken die onze werken onvermijdelijk met zich meebrengen. Aquafin zette vorig jaar terug de puntjes op de i voor de bestaande procedures. Er werden ook nieuwe afspraken gemaakt om onze projecten met zo min mogelijk hinder voor de buurt uit te voeren. Bovendien is er een verantwoordelijke voor Minder Hinder aangeduid, die erop toeziet dat de uitgewerkte maatregelen ook werkelijk worden uitgevoerd en waar nodig bijgeschaafd. 

Start Aquafin binnenkort met werken in uw buurt? Bekijk alvast onze informatieve filmpjes!

Gemeente als partner
Een vlotte projectuitvoering kan niet zonder goede afspraken met steden en gemeenten. De projectleiders van Aquafin overleggen uitgebreid met de gemeenten vóór en tijdens de uitvoering van een project. Er moet bijvoorbeeld al heel vroeg gepeild worden naar de behoeften van de lokale handelaars. Ook de buurtbewoners moeten uitgebreid worden geïnformeerd,  zowel vóór als tijdens de werken. Dat gebeurt meestal in samenspraak met de gemeente.

In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten ontwikkelde Aquafin de bundel "Richtlijnen Minder Hinder: bestekbepalingen en communicatietips voor steden en gemeenten." U kan de pdf-versie hier downloaden.

Feedback van buurtbewoners
Om na te gaan of alle partijen voldoende inspanningen hebben geleverd om de hinder bij de uitvoering van een rioleringsproject te beperken, voert Aquafin ook tevredenheidsonderzoeken uit bij de buurtbewoners. Daarin wordt o.a. gepolst of de communicatie-inspanningen van Aquafin en de aannemer voldoende waren, of de woningen goed bereikbaar bleven en of het openbaar en privé-domein in de oorspronkelijke staat hersteld werden. Het voorbije jaar hebben we bijna 70 onderzoeken uitgevoerd, waarvoor we zon 18.000 enquêteformulieren verspreid hebben.

Op basis van de resultaten van beide enquêtes, maakt Aquafin verdere afspraken met de veiligheidscoördinatiebureaus en worden waar nodig de veiligheids- en minder hinder-voorschriften in de technische bestekken geconcretiseerd.


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving