Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Afkoppelen » Infiltratiemogelijkheden
Wat met het regenwater?

Bij ‘afkoppelingen’ wordt er een scheiding gerealiseerd tussen het vuile afvalwater en het propere regenwater. Het afvalwater wordt aangesloten op de DWA-straatriolering (DWA=DroogWeerAfvoer). Het hemelwater kan het best hergebruikt worden. Indien dit niet mogelijk is kan het ter plaatse infiltreren. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:
 • Een grindkoffer is een kuil met grind die ruimte biedt voor wateropvang. Hiervoor dient een gat of greppel bedekt te worden met waterdoorlatende kunststofdoek (geotextiel). Dit doek voorkomt dat de koffer dichtslibt met zand. Het gat wordt opgevuld met grind, lavasteen of kleikorrels. Het water kan naar hier getransporteerd worden via greppels of ondergrondse leidingen.
  Als deze oplossing dicht bij een gevel wordt geplaatst, dient de nodige aandacht besteed te worden aan het waterdicht maken van deze gevel.
 • Een wadi is een verlaagd deel in de tuin met een infiltratiekom en filterbed in zeer doorlatende materialen, meestal beplant met waterminnende planten (riet, varens, siergrassen,...).
 • Een bestaande of nieuwe vijver is tevens een prima oplossing voor de opvang van regenwater. Rondom de vijver kan je een grindrand aanbrengen. Bij regen loopt het water over de rand van de vijver in de grindrand en zal daar in de bodem wegzakken.
 • Indien geen van bovenstaande technieken toepasbaar zijn, kan je kiezen voor ondergrondse infiltratie (infiltratieboxen). Dit is echter een veel duurdere aangelegenheid! De modules dienen best voorzien te worden van een deksel zodat ze reinigbaar zijn. Op deze ondergrondse voorzieningen kan een overloop gecreëerd worden die in verbinding staat met de regenwaterriolering. De units worden best bekleed met geo-textiel en de put errond wordt best aangevuld met grof zand, maasgrind, …
Een combinatie van hergebruik en infiltratie is ook mogelijk. Indien je een regenwaterput wilt plaatsen, kan de overloopleiding hiervan aangesloten worden op bijvoorbeeld een infiltratiebox.

Enkele algemene aandachtspunten met betrekking tot infiltratie:
 • Indien mogelijk het regenwater maximaal verwerken op eigen perceel.
 • Eenvoudige oplossingen zoals hergebruik, open buffers, grindkoffers, wadi's, genieten de voorkeur.
 • Als de woning aan een open waterloop grenst moet er niet geïnfiltreerd worden, louter aansluiten volstaat in dat geval.
 • Op de noodoverlaat van een infiltratievoorziening een putje plaatsen met verlaagde bodem.
 • Greppels kunnen dienst doen als noodoverlaat voor een bovengrondse infiltratievoorziening.

Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving