Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Voorbereidende werken

Voorbereidende werken

De aanleg van leidingen en de bouw van zuiveringsinstallaties is een werk van openbaar nut. De tijdelijke hinder die de werken met zich meebrengen voor handelaars en buurtbewoners, willen we zo veel mogelijk beperken.

Geruime tijd voordat een project wordt uitgevoerd, voeren onze technische partners al opmetingen en grondonderzoek uit.

 Aquafin werkt in uw buurt, voorbereiding van een project

Opmetingen

Zodra het tracé van een project in grote lijnen vastligt, worden er landmeters op pad gestuurd. Zij meten de bestaande toestand in de omgeving op, zoals de afstand van de toekomstige leiding tot de woningen, de afstand tot de haag, de breedte van weg, de ligging van de rivier... De tijd van "het komt niet aan op 10 cm" is immers allang voorbij. Als al deze gegevens verwerkt zijn, kan het studiebureau de plannen voor de werken precies intekenen.
 Soms meten landmeters tot aan de gevel van de huizen. Dat wil niet zeggen dat u dan ook werken op uw privĂ©-terrein moet verwachten. De meting wordt dan bijvoorbeeld uitgevoerd om de dorpelhoogte van een garage en voordeur te kennen, of de exacte afstand tot de voorgevel.

Grondonderzoek

Het studiebureau en de aannemer kunnen beide pas aan de slag als ook de kwaliteit gekend is van de grond waarin moet worden gewerkt. Sommige grondsoorten kunnen moeiteloos grote belastingen weerstaan, terwijl andere minder geschikt zijn. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. De uitvoering van de werken kan dan worden aangepast aan het soort ondergrond. De werken worden bijna altijd uitgevoerd op het openbare domein of in akkers en weilanden.

Mochten er boringen of sonderingen nodig zijn op uw terrein, verwittigen wij u vooraf.

 


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving