Planning aanbestedingen najaar 2017 - voorjaar 2018

Volgende weken zullen nog een aantal projecten door Aquafin op de  markt gebracht worden.

Klik hier voor een overzicht van de OP- en Lokaal Pact projecten.
Laatste update: 20/11/2017.
Deze lijst is louter informatief en nog voor wijzigingen vatbaar.

 Indexen conjunctuurcompensatie

Via deze link kunt u de waarden van de betrokken indexen raadplegen ter berekening van de impact van de conjunctuurevolutie op het ereloon. De formule is, indien van toepassing, terug te vinden in de ereloonovereenkomsten.


Nieuwe richtlijnen terrein voor grondverbetering

Aquafin heeft in zijn bestekken nieuwe richtlijnen opgenomen voor het gebruik van terreinen voor grondverbetering. Lees hier de belangrijkste richtlijnen.


Opdrachten

Hieronder vindt u een overzicht van alle opdrachten die Aquafin op de markt brengt onder de vorm van werken, leveringen en diensten. Naast de aankondigingen zijn ook de uitslagen en gunningen van onze openbare procedures op basis van prijs beschikbaar. Deze informatie wordt permanent actueel gehouden.

Voeg deze pagina toe aan 'Mijn favorieten'

E-Procurement en Freemarket
Werkwijze voor het indienen van offertes
Aquafin publiceert zijn overheidsopdrachten enkel nog digitaal en ook de openingszittingen verlopen elektronisch. De offertes kunnen ingediend worden via e-tendering.
Hierna volgen enkele links naar pagina's met interessante informatie rond e-procurement en de te volgen werkwijze:
  • Registeren en indienen van offertes
  • Op de federale website vindt u nuttige informatie en links naar e-tendering platformen. U kan er ook een testofferte indienen.
  • Ook op de website van de Vlaamse Overheid vindt u als kandidaat-inschrijver onder de hoofding "E-procurement voor bedrijven" nuttige informatie.
  • U wil graag deelnemen aan een gratis opleiding of informatiesessie georganiseerd door de overheid? Klik hier voor meer info.

Daarnaast kan u kosteloos terecht bij de e-Procurement helpdesk:
Dienst e-Procurement, Wetstraat 51 te 1040 Brussel.
Te bereiken van 9u tot 16u30 op het nummer 02 790 52 00 of via e-mail.

Via hetzelfde platform heeft Aquafin de mogelijkheid opdrachten te plaatsen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voor kleinere opdrachten onder 135.000 euro excl. btw), zodat de spelregel van openbaarheid en gelijke behandeling van ondernemingen wordt gegarandeerd. De "Free Market"-omgeving binnen de e-Notification-toepassing laat toe om deze fundamentele beginselen te handhaven voor de plaatsing van opdrachten met geringe waarde.

Alles  |  aankondiging Aankondiging      aanbesteding Aanbesteding      gunning Gunning      annulatie Annulatie      

Werken Leveringen DienstenDatum Ligging Ref.nr Ref.naam   
Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving