Terrein voor grondverbetering

Aquafin heeft zijn richtlijnen aangepast voor de inrichting en het gebruik van een terrein voor grondverbetering. Deze richtlijnen worden opgenomen in de bestekvoorschriften. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het terrein zowel tijdens als na de werken veilig en netjes is en dat het nadien in goede staat kan worden teruggegeven aan de eigenaar.

Inrichten terrein

  • volledig afgesloten met omheining, poort en slot (al dan niet met doek)

  • teelaarde in een bufferzone van 5 m breed rond het hekwerk (max. hoogte 4 m)

  • teelaarde afgedekt met geotextiel/onkruidwerend doek. Het terrein wordt ingericht met een leeflaag om verontreiniging te voorkomen.

  • binnenkant akkerland: op de grens van de werkzone komt een paal en gladde draad. Bij een weiland wordt een evenwaardige draad gebruikt voor de dieren.

  • stofhinder vermijden door sproei-installatie

 

Toegestane activiteiten op het terrein

In de binnenzone van het afgesloten terrein voor grondverbetering is enkel mengen/stabiliseren/zeven en tussentijdse opslag van gronden toegestaan. Puin breken is verboden. Het is achteraf dan erg moeilijk om het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen.

 

Achterlaten van het terrein

  • afwerken bij droog weer en als de grond droog is

  • geotextiel en bovenlaag verwijderen + zeven

  • diepwoelen tot 50 cm diep

  • steenfrees verplicht gebruiken. Wanneer er bij het diepwoelen stenen uit de ondergrond vrijkomen, is de overtopfrees een ideale oplossing om het terrein steenvrij af te leveren.

  • het terrein moet zaaiklaar zijn

 


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving