Shortliners als herstelmethode

Samen met de overige rioolbeheerders heeft Aquafin beslist om het gebruik van shortliners als herstelmethode voor nieuw aangelegde rioleringsbuizen te verbieden. De reden hiervoor is voornamelijk de duurzaamheid van de herstelmethode. Het gebruik van shortliners geeft een garantie van slechts tien jaar, terwijl voor nieuw aangelegde rioleringsbuizen een levensduur van 50 jaar wordt vooropgesteld. Tevens worden er te veel problemen door slechte plaatsing vastgesteld

Alternatieve herstelmethodes voor defecten in nieuw aangelegde rioleringen

  • een volledige relining van de gehele streng (van put naar put)
  • het omstorten met beton van het defect gedeelte van de leiding zoals beschreven in de Algemene wijzigingen van Aquafin aan het standaardbestek 250
  • het uitbreken van de beschadigde of slecht geplaatste buisdelen
  • om te vermijden dat de kosten voor herstel te hoog oplopen is het van het grootste belang om de cameraverslagen zo snel mogelijk te evalueren

Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving