Home  » Infrastructuur en Omgeving » Voor technische partners » Veilig werken


Veilig werken

Nieuwe regels standaard PBM's!

 

Aquafin hanteert nieuwe regels voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij standaard activiteiten op of in onze infrastructuur. Ontdek ze hier.

 

Samen streven naar nul ongevallen

Nul ongevallen is de enige target die wij als organisatie moreel te verantwoorden vinden ten opzichte van onze medewerkers, partners en leveranciers. Veilig werken begint bij het nadenken over de eventuele risico's en ze vervolgens wegnemen vooraleer aan de activiteit te beginnen. Kiezen voor veiligheid, betekent ook beslissingen nemen. Wat Aquafin niet veilig kan doen, zal onze organisatie ook niet doen. We passen in zo’n geval het STOP-principe toe. Dat betekent dat werkzaamheden en andere activiteiten tijdelijk kunnen onderbroken worden op het gezag van elk onze medewerkers, tot een onveilige situatie weggewerkt is.

Als er zich toch een ongeval voordoet, is het niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te zwaaien. Wel willen we er samen met u alles aan doen om herhaling te voorkomen. Daarom verzoeken wij om elk ongeval tijdens activiteiten in opdracht van Aquafin binnen de 24 uur per mail te melden aan uw contactpersoon bij Aquafin, met een kopie aan preventiedienst@aquafin.be

Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken over veiligheid, kunnen we onveiligheid boven de waterlijn brengen!

 


Veiligheidsbewustzijn

Aquafin wil een voortrekkersrol spelen in het stimuleren, promoten van een bewuste veiligheidsattitude bij zijn medewerkers, bij zijn technische partners en op de bouwwerven. Vanuit het veiligheidsactieplan 2013 werd in een werkgroep nagedacht over dit bewustzijn en de wijze waarop dit “zichtbaar” kan gemaakt worden. Klik op het logo hiernaast voor ideeën en bronnen die het veiligheidsbewustzijn helpen promoten op de werkvloer.

Richtlijn voor veilige plaatsing van opblaasbare rioolafsluiters

Riolen veilig afsluiten om werken aan de buis uit te voeren, is minder eenvoudig dan het lijkt. Een werkgroep van Aquafin stelde samen met aannemers en fabrikanten richtlijnen op om de risico’s bij het afstoppen van grote watervolumes te minimaliseren.

Richtlijn opblaasbare rioolafsluiters

Presentatie opblaasbare rioolafsluiters

Veilig inspecteren en werken aan rioleringen

Download hier de presentatie. Aquafin ontwikkelde over dit onderwerp ook een online leerpakket.

De ergotools van Aquafin

Als (boven)gemeentelijk rioolbeheerder is het openen van deksels voor vele medewerkers van Aquafin een dagelijkse activiteit. Daarom ontwikkelde Aquafin voor zijn medewerkers een aantal ergotools, die deze handeling moeten vergemakkelijken. Door de goede ervaringen met deze handige tools besliste Aquafin om de producten aan te bieden aan al haar partners.
Lees meer...

Veiligheidscoördinatie

Veilige werkomstandigheden op onze bouwplaatsen zijn een must voor Aquafin, zowel voor ons eigen personeel als voor dat van aannemers en onderaannemers. Voor alle informatie kan u contact opnemen met de afdeling Veiligheid.

Documenten
De onderstaande documenten voor veiligheidscoördinatoren, aannemers en geïnteresseerden kunnen gratis gedownload worden.

Standaard Type Veiligheids- & Gezondheidsdplan (S-TVGP)
Template Bijzonder-Project Veiligheids- & Gezondheidsplan (B-PVGP)
Template Post Interventie Dossier (PID)
Template Coördinatie Dagboek (CD)
Algemeen veiligheidsreglement voor opdrachten in naam en voor rekening van Aquafin versie 1.7
Aquafin's safety regulations
Werfsignalisatie op niet-autosnelwegen
Werfsignalisatie op autosnelwegen


Veilig afdalen in een riool of pompstation

Afdalen in een riool of pompstation is niet zonder risico. Hier vindt u alvast de nieuwe richtlijnen. Binnenkort verschijnt er ook een nieuwe brochure.

 

 

Leermodule biologische agentia
Biologische agentia zijn ziektekiemen die massaal in afvalwater aanwezig zijn en bij direct contact een risico betekent bij werkzaamheden aan de waterzuiverings-infrastructuur. Via ons on-line Leerpakket kom je hierover op een aantrekkelijke manier veel te weten.

Wil je als technische partner deze kennis ook binnen je werkomgeving doorgeven, bestel dan de CD-rom met dit leerpakket bij de afdeling Veiligheid


Opleiding

Aannemers kunnen de opleiding 'Besloten Ruimtes - Basis' volgen bij G4S (1 dag theorie en 1 dag praktijk). Meer info in de brochure.
Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving