Home  » Kennis en Wetenschap » Aanvraag thesis of stage
Aanvraag begeleiding thesis of stage
Per academisch jaar heeft de onderzoeksafdeling plaats voor een aantal hogeschool- en/of universiteitsstudenten die in het kader van hun studies een stage doen of een thesis maken. Daarvoor kan u een aanvraag doen via het formulier hieronder. We evalueren vervolgens of uw aanvraag past bij één van onze lopende onderzoeksprojecten. Daarover berichten we u binnen de 14 dagen.

 Gegevens aanvrager 
Naam* :
Voornaam* :
Geboortedatum* :   dd/mm/JJJJ
Correspondentieadres* :
   Straat en nr* :  Straat,  Nummer
   Gemeente* :
   Postcode* :
E-mail adres* :
GSM-nummer* :

 Studie-informatie 
Onderwijsinstelling* :
Huidige studierichting * :
Hoogst behaalde diploma :
Rijbewijs :  ja  nee

 Project-informatie 
 Stage
            Doel :
 Thesis
             Desk-studie
             Experimenteel werk
            Doel :

Tijdens welke periode moet de stage- of thesisbegeleiding plaatsvinden?* :
    Tussen   dd/mm/JJJJ
    en   dd/mm/JJJJ

Hoeveel dagen stage- of thesisbegeleiding is er nodig?* :
  Voltijds: elke werkdag tijdens de aangegeven periode
  dagen per week
  dagen, gespreid over de aangegeven periode
 Anders:

Locatie stage- of thesisbegeleiding* :
 Ik wens de begeleiding te krijgen in Aartselaar, maar ben ook bereid om
       op andere locaties in Vlaanderen ingezet te worden
       ( = voor onderzoek, techniek,...)
 Ik wens de begeleiding te krijgen in Aartselaar en ben niet bereid om
       op andere locaties in Vlaanderen ingezet te worden
       ( = onderzoek, administratie, techniek,...)
 Ik wens de begeleiding te krijgen op een waterzuiverings-
       of slibdrooginstallatie in de regio van mijn woonplaats
       ( = enkel voor technische opleidingen secundair onderwijs)

 Interesse-gebieden 
 Membraanbehandeling
 Rioleringsinfrastructuur
 Algemene waterzuivering
 Overstortbehandeling
 Rioolmodellering
 RWZI-modellering
 Slibvergisting

 Softwarekennis 
 Word
 Excel
 Powerpoint
 Infoworks
 Matlab/Simulink
 Visual Basic
 Andere


* Verplicht in te vullen
 

Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap