Home  » Kennis en Wetenschap » Scholen » Evaluatie rondleiding

Evaluatieformulier

Wij willen graag onze gidsbeurten zo aantrekkelijk mogelijk maken en laten aansluiten bij de verwachtingen van ons publiek. Daarom vragen we enkele minuten van uw tijd om de gevolgde rondleiding te evalueren.
Naam school/vereniging:
Straat, huisnummer:
Postnummer:
Gemeente/Stad:
Contactpersoon:
Datum van de rondleiding *:
RWZI *:
Naam van de gids *:
1. Evaluatie organisatie
Gelieve volgende vraag te quoteren met een cijfer van 0 tot 4 (waarbij 0 = heel zwak en 4 = heel goed)
Werd uw aanvraag correct en snel beantwoord? 4   3   2   1   0
2. Evaluatie gids
Gelieve volgende vraag te quoteren met een cijfer van 0 tot 4 (waarbij 0 = heel zwak en 4 = heel goed):
Werd u goed onthaald op de installatie? 4   3   2   1   0
Taalgebruik aangepast aan het niveau van de groep? 4   3   2   1   0
Tempo aangepast aan het niveau van de groep? 4   3   2   1   0
Kennis van het onderwerp 4   3   2   1   0
Enthousiasme 4   3   2   1   0
Duur van de rondleiding 4   3   2   1   0
Opmerkingen:
3. Evaluatie educatief materiaal
a) Beantwoordde het pakket aan uw
     verwachtingen ?
ja   nee
Eventuele suggesties:
b) Gebruikt u ons educatief/informatief pakket in de klas/vereniging
- Strip: de Rioolrace
- Aqua
- Rioolwater zuiveren voor schone waterlopen
- Poster schema van een RWZI
- Poster microscopie
- Poster kaart van Vlaanderen
ja   nee
ja   nee
ja   nee
ja   nee
ja   nee
ja   nee
4. Algemeen
a) Hoe hebt u Aquafin leren kennen ?
via pers
      opendeurdag
      folder
      www.lerarenkaart.be
      www.aquafin.be
      MOSterd-magazine
      collega's, familie, vrienden
      andere
b) Was u tevreden over de rondleiding ? ja   nee
omdat
c) Beantwoordde het bezoek aan uw
     verwachtingen ?
ja   nee
omdat
d) Hebt u de installatie goed kunnen vinden,
     was de wegbeschrijving duidelijk ?
ja   nee
omdat
e) Eventuele suggesties

Wij danken u voor uw medewerking!

   * verplicht veld
______________________________________________________________________
U beschikt te allen tijde over een recht van toegang en verbetering van uw gegevens,
op eenvoudig verzoek aan Aquafin Rondleidingen, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar , tel. 03 450 45 11
e-mailadres:
rondleiding@aquafin.be

Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap