Home  » Kennis en Wetenschap » Scholen » Documentatie


Publicaties

Cover stripverhaal 'De Rioolrace'

De Rioolrace
Een stripverhaal over waterzuivering met onze mascotte Dario in de hoofdrol, getekend door Jan Bosschaert. Dario kent de rioleringsinfrastructuur en de waterzuivering op zijn duimpje. Wanneer hij op een dag een vreemd briefje krijgt van zijn oom Gust is hij in alle staten. De lezer volgt Dario en zijn vriend Raf de rat op een avontuurlijke maar leerrijke tocht dwars door de riolen en de waterzuiveringsinstallatie.

Bekijk de strip (10 mb)
Bestel de strip

 

Rioolwater zuiveren voor schone waterlopen
In deze brochure wordt onder andere uitgelegd hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt en wat er gebeurt met het teveel aan slib dat ontstaat in het zuiveringsproces. Ook integraal waterbeheer en de rol van Aquafin daarin komen aan bod.

Aan deze brochure zijn eveneens werkbladen voor de leerlingen gekoppeld en een verbeterblad voor de leerkracht. De werkbladen zijn niet beschikbare in gedrukte versie. U kan ze downloaden en fotokopiëren in het gewenste aantal exemplaren.

Download de brochure
Download de werkbladen voor lager onderwijs
Download de antwoordbladen voor lager onderwijs
Download de werkbladen voor secundair onderwijs
Download de antwoordbladen voor secundair onderwijs

Poster "Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie?"
Poster (formaat A2) waarop schematisch staat weergegeven hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie juist werkt.

Bekijk de poster (5,20 MB)
Bestel de poster

Poster "Zuinig omgaan met water"
Op deze poster (formaat A2) staat afgebeeld hoeveel water we per gezin eigenlijk verbruiken. Hopelijk worden we ons ervan bewust dat het hier om drinkwater gaat, iets  waarvan er in de wereld een schrijnend tekort is.

Bekijk de poster (8,64 MB)
Bestel de poster

Poster "Bronnen van watervervuiling"
Poster (formaat A2) waarop de verschillende bronnen die bijdragen tot de vervuiling van ons oppervlaktewater staan weergegeven.

Bekijk de poster (10,3 MB)
Bestel de poster

Poster "RWZI als recyclagefabriek"
Deze poster (formaat A2) toont hoe we energie en grondstoffen recupereren op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bekijk de poster
Bestel de poster

Poster "Waterzuivering in Vlaanderen"
Op deze poster (formaat A2) zie je hoe de zuivering van huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen georganiseerd is. 

Bekijk de poster (7,72 MB)
Bestel de poster

Poster "scheiden van afval- en regenwater"
Poster (formaat A2) waarop infrastructuurwerken staan afgebeeld waarbij en aparte opvang voor het regen- en afvalwater wordt gerealiseerd.

Bekijk de poster (4,16 MB)
Bestel de poster
Aanvraag van informatie
Ik wens volgende gratis documentatie vanwege Aquafin *:
   Stripverhaal 'De Rioolrace'
   Poster 'Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie?'
   Poster 'Zuinig omgaan met water'
   Poster 'Bronnen van watervervuiling'
   Poster 'RWZI als recyclagefabriek'
   Poster 'Waterzuivering in Vlaanderen'
   Poster 'Scheiding van afval- en regenwater in de straat'
Naam* :
E-mail adres* :
School* :
Straat* :
Nummer* :
Gemeente* :
Postcode* :
Telefoon :
Fax :
Opmerking :
* Verplicht in te vullen
 

Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap