Kerncijfers

Op 30 december 2017 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 311 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.051 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.690 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2017

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten               499.349
  Te bestemmen winst                   9.752
  Balanstotaal             3.430.448
  Kapitaal en reserves                   271.248
  Financiering korte termijn                  158.124
  Financiering lange termijn             1.939.215
     
  Aantal medewerkers  
  Medewerkers Aquafin                    1.057
  Medewerkers VMM                         60
  Medewerkers totaal                    1.117    

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2017

   

  Aantal projecten   

  Waarde (in miljoen euro)

  Opgeleverde projecten (1)                          3.042                               3.812,94
  Gegund en aanbesteed (2)                             424                                  500,62
  Ontwerp (3)                             874                                  929,15
  Totaal in uitvoering (2) + (3)

                           4.340

                                5.242,71
  hoofdkantoor Aquafin