Kerncijfers

Op 30 december 2017 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 311 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.051 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.690 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Jaarverslagen online

  Milieubewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook zorgvuldig omspringen met grondstoffen. Daarom bieden we ons jaarverslag online aan.

  Kerncijfers

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 30 juni 2017

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten                250.208
  Te bestemmen winst                    6.293
  Balanstotaal             3.409.337
  Kapitaal en reserves                    276.553
  Financiering korte termijn                  171.450
  Financiering lange termijn             1.932.900
     
  Aantal medewerkers  
  Medewerkers Aquafin                    1.024
  Medewerkers VMM                         61
  Medewerkers totaal                    1.085    

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 30 juni 2017

   

  Aantal projecten   

  Waarde (in miljoen euro)

  Opgeleverde projecten (1)                          2.980                               3.739
  Gegund en aanbesteed (2)                             413                                  462
  Ontwerp (3)                             946                               1.000
  Totaal in uitvoering (2) + (3)

                           4.339

                                5.202
  hoofdkantoor Aquafin