Kerncijfers

Op 30 juni 2018 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.251 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.715 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 30 juni 2018

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 281.830
  Te bestemmen winst 8.037
  Balanstotaal 3.487.066
  Kapitaal en reserves   279.285
  Financiering korte termijn   145.865
  Financiering lange termijn 1.982.984

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.068
  Medewerkers VMM 57
  Medewerkers totaal 1.125

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 30 juni 2018

    Aantal projecten Waarde (in miljoen euro)
  Opgeleverde projecten (1) 3.094 3.869,27
  Gegund en aanbesteed (2) 418 515,06
  Ontwerp (3) 986 1.081,76
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.404 1.596,82