Een hemelwaterplan voor jouw gemeente

Denk jij als gemeentebestuurslid ook aan het herinrichten van publieke ruimtes en het heraanleggen van duurzame openbare domeinen? Mooi!

Aquafin kan je helpen bij elke stap. We begeleiden een gemeente van ontwerp tot uitvoering met een hemelwaterplan.

Aanvraag meer informatie over een hemelwaterplan

Statusbericht

Sorry...This form is closed to new submissions.

Waarom doen gemeenten beroep op Aquafin?

Sloot met water

Gemeenten werken graag samen met Aquafin omdat….

 

  • we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding  
  • onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen  
  • we sterk inzetten op overleg en de betrokkenheid van de gemeente  
  • we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met onze technische partners
  • ze erop vertrouwen dat we elke euro die ze ter beschikking hebben voor rioleringswerken goed besteden
  • onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale benadering

 

Deze gemeenten gingen je voor

19 dec 2017

Het hemelwaterplan voor Wetteren

De gemeente Wetteren is tot nu toe gespaard gebleven van wateroverlast op grote schaal. Als bestuur is het echter onze plicht om vooruit te denken en mogelijkheden voor de opvang van regenwater in te calculeren bij nieuwe projecten. Nieuwe bouwprojecten moeten regenwaterneutraal zijn, en indien mogelijk ook water van omliggende zones helpen infiltreren en bufferen. Ook bij vernieuwing van straten en pleinen moeten we de kans grijpen om regenwater ter plaatse te houden, in plaats van het versneld af te voeren.
Lees meer