21369 - Veel gestelde vragen

Op de infosessie van 10 augustus stelden de bewoners van de Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat en Kerkomsteenweg enkele vragen over de werken in hun omgeving. Op deze pagina kan je de antwoorden terugvinden op de meest gestelde vragen.

21369 - FAQ

V: Dienen de woningen in de Kumtichsestraat geen afkoppelingswerken uit te voeren op privéterrein?

A: Inderdaad, in deze straat wordt namelijk geen gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hier worden enkel nieuwe leidingen aangelegd voor vuilwaterafvoer. De riolering van deze straat sluit ter hoogte van de Velpe aan op de reeds aangelegde collector van Aquafin, dewelke het vuilwater tot aan de zuiveringsinstallatie in Vissenaken transporteert. De Kumtichsestraat wordt na de aanleg van de nieuwe riolering opnieuw hersteld naar de oorspronkelijke toestand.

 

V: Is er ten allen tijde toegang met de wagen tot aan mijn woning/oprit?

A: Tijdens de werken wordt de rijweg stuk voor stuk opgebroken en volgt de aanleg van de riolering. Wanneer de aanleg van riolering voor de woning passeert is er geen toegang. Ook wanneer er betonnen verhardingen worden aangebracht is er een periode van uitharding, ook dan is het hierover rijden niet mogelijk. Er wordt getracht de toegang tot handelszaken en dokterspraktijk zo lang mogelijk open te houden. Wagens kunnen tijdens de aanleg van de riolering, huisaansluitingen, rijweg… niet binnen de werfzone geparkeerd worden. Er wordt aangeraden de wagen buiten de werfuren (6u30-16u30) ook buiten de werfzone te parkeren, zo komen de bewoners niet voor verrassingen te staan en kan men de wagen niet gebruiken. Voor dringende vragen over toegang kan het best de werfleider gebeld worden of de werfkeet bezocht worden.

 

V: Kan de Kumtichsestraat tijdens de werken ook bereikt worden via de Kerkstraat. Deze is momenteel uitgezonderd plaatselijk verkeer.

A: De gemeente dient dit nog te bekijken op het college van burgemeester en schepenen. Wanneer hier een beslissing over valt zal dit gecommuniceerd worden.

 

V: Op dit moment zijn er werken aan de gang op het kruispunt van de Boutersemstraat met de Tiensesteenweg (N223) in Binkom. Is hier rekening mee gehouden wat betreft de omleiding van deze toekomstige werken in de Kerkomsesteenweg.

A: De werken op het kruispunt met de N223 zijn momenteel gepland te eindigen medio september. De geplande werken van de Kerkomsesteenweg zijn hierop afgestemd: de omleiding voor het kruispunt Kumtichsestraat/Kerkomsesteenweg wordt ingesteld nadat werken op de N223 zijn afgerond.

 

V: Als bewoner heb ik nog enkele vragen over de praktische uitvoering van de afkoppelingswerken op mijn privéterrein. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

A: De afkoppelingsdeskundige voor dit project is dhr. Pascal Cluyssen van de firma Coconsulting. Via het nummer 0473/590224 kan dhr. Cluyssen bereikt worden. De aannemer zal de huidige aansluitingen aansluiten op de nieuwe riolering en zet aansluitputjes klaar waarop de bewoners hun afgekoppelde waterstromen kunnen aansluiten.

 

V: Welke maatregelen worden er genomen naar buffering toe van regenwater?

A: in de Koppeleikenstraat en Kerkomsesteenweg worden buffergrachten aangelegd die breder zijn dan de bestaande. Het volume wordt gemaximaliseerd m.b.v. betonnen stuwmuurtjes. Verder wordt in deze straat ook nieuwe vuilwaterriolering aangelegd onder de rijweg. De rijweg zelf wordt heraangelegd in asfalt. In het volgende rioleringsproject van Fluvius in de Koppeleikenstraat worden ook nog twee bijkomende bufferbekkens voorzien. Dit project van Fluvius staat momenteel gepland om in uitvoering te gaan in augustus 2022.

 

V: Zijn er plannen om de fietspaden door te trekken tot aan het kruispunt te Binkom?

A: De gemeente Lubbeek is momenteel aan de slag met de studie van dit resterende gedeelte fietspaden. Dit zal ook gekoppeld worden aan rioleringswerken.