22328 Voor handelaars en bedrijven

Handelaar of bedrijf? We hebben jouw inbreng nodig

We streven ernaar om de hinder door de rioleringswerken zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van je zaak of bedrijf zo groot mogelijk te houden. Om maximaal rekening te kunnen houden met de noden van bedrijven, hebben we jouw inbreng nodig. Bepaalde informatie (tijdstip van leveringen, welk soort vervoer, groot transport, …) kan voor de aannemer heel nuttig zijn bij het vastleggen van de minderhindermaatregelen.  

De werfleider van de aannemer neemt contact met je zodat er vooraf concrete afspraken kunnen worden gemaakt, waarmee we rekening kunnen houden tijdens het verloop van de werken.