Aannemer Verhegge en studiebureau Astro-plan winnen awards

Donderdag 9 november 2017 — In de AED studios in Lint reikte rioolwaterzuiveraar Aquafin vanavond zijn jaarlijkse awards uit voor het advies- en ingenieursbureau en de aannemer die het voorbije jaar het meest kwaliteitsvol en omgevingsvriendelijk tewerk gingen. Het bedrijf wees er zijn aanwezige bouwpartners nadrukkelijk op dat het duurzame karakter van de rioleringsprojecten en hun uitvoering in de toekomst nog aan belang zal winnen.

Aannemer Verhegge en studiebureau Astro-plan winnen awards

There's disagreement over the extent of the problem and what can be done to fix it.

Voor de 11e keer op rij kende Aquafin de Minder Hinder award toe aan de aannemer die het voorbije jaar in opdracht van het bedrijf rioleringsprojecten uitvoerde en daarbij het best scoorde op het vlak van kwaliteit, veiligheid en oog voor de omgeving. Aannemersbedrijf Verhegge Marc uit Zedelgem sleepte als nieuwkomer meteen deze onderscheiding in de wacht. Besix Infra uit Schelle (voorheen Heijmans Infra) werd tweede en Gebr. Van den Berghe uit Beveren derde.

Voor ons betekent de Minder Hinder award dat we goed bezig zijn. Het is fijn dat we die bevestiging van Aquafin krijgen maar ook van de buurtbewoners waar we werken. Dat vernemen we van de werftoezichters en de projectmanagers van Aquafin. We willen op dit elan verder blijven gaan.

Winnaar: Verhegge

Bij de advies- en ingenieursbureaus wordt de top drie nu al zes jaar lang gedomineerd door dezelfde bedrijven. Het zijn de bureaus die al die jaren constant de meest doordachte en kwaliteitsvolle ontwerpen voor Aquafin-projecten afleverden. Astro-plan uit Aalst blijft de onklopbare nummer één. Cnockaert uit Wervik en Irtas uit Sint-Niklaas werden respectievelijk tweede en derde.

Winnaar Astro-plan: “We hebben de Kwaliteitsaward al een paar keer gewonnen maar het blijft iets waaraan je niet gewend geraakt. Het is ook opvallend dat alle genomineerden familiebedrijven zijn. Misschien ligt bij kleinere bedrijven de druk om kwaliteit te leveren nog net iets hoger.”

Klemtoon op veiligheid en infiltratie van hemelwater

Door de gevolgen van de klimaatsverandering moeten we ook in België rekening houden met veranderende weerpatronen. Buien worden intenser en periodes van lange droogte, zoals we die dit jaar nog kenden, zullen meer voorkomen. “Hoe we omgaan met hemelwater zal daarom in de toekomst drastisch veranderen,” legt directeur Infrastructuur Dirk De Waele uit. “De verharde oppervlakte in Vlaanderen neemt nog altijd toe, waardoor hemelwater alsmaar minder de kans krijgt om in de bodem te infiltreren. Daar willen we met onze projecten die regen- en afvalwater scheiden, verandering in brengen. Vanaf volgend jaar verplichten we daarom de advies- en ingenieursbureaus die de ontwerpen maken om in de eerste plaats maximale infiltratie van hemelwater te voorzien. Vandaag wordt nog te vaak gekozen voor de makkelijkste oplossing: het regenwater zo snel mogelijk afvoeren naar een waterloop. Infiltratie is veel duurzamer omdat het water ter plaatse blijft en zo de grondwatertafel weer aanvult.” Tijdens de awarduitreiking vanavond beloonde Aquafin Studiebureau Jonckheere alvast met een eervolle vermelding omdat het nu al op een creatieve manier infiltratievoorzieningen verwerkt in zijn ontwerpen.

Niet alleen in de projecten staat duurzaamheid voorop, maar ook in de omgang met mensen. Zo is  veiligheid altijd al een belangrijk aspect geweest in de toekenning van de Minder Hinder award. Met verscherpte procedures en regels rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor eigen medewerkers en contractors, legde Aquafin het afgelopen jaar nog meer nadruk op veilig werken. “We willen het aantal arbeidsongevallen op onze sites en werven tot nul herleiden,” motiveert algemeen directeur Jan Goossens. “Om dat te bereiken, moet veiligheid altijd ‘top of mind’ zijn. Iedereen die voor of met ons werkt, heeft op elk moment het recht en zelfs de plicht om de werken tijdelijk stil te leggen als ze niet 100% veilig kunnen gebeuren. De komende jaren willen we duidelijke stappen voorwaarts zien en zullen we blijven inzetten op een veilige werk- en werfomgeving.” Besix Infra ontving van Aquafin een eervolle vermelding omdat het de nieuwe procedures proactief omzette in concrete werkinstructies voor de eigen medewerkers en er ook intern een draagvlak voor creëerde.