Afvalwaterzuivering

In opdracht van het Vlaamse Gewest transporteert en zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. We bieden onze expertise ook aan voor het rioolbeheer van steden en gemeenten. Van ontwerp tot uitdienstneming, van onderhoud tot renovatie, voor elk aspect kunnen lokale besturen bij ons terecht.

Waarom doen gemeenten een beroep op Aquafin?

afkoppeling beek van riolering

Gemeenten werken graag samen met Aquafin omdat….

 • we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding  
 • onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen  
 • we sterk inzetten op overleg en de betrokkenheid van de gemeente  
 • we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met onze technische partners
 • ze erop vertrouwen dat we elke euro die ze ter beschikking hebben voor rioleringswerken goed besteden
 • onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale benadering

Aquafin is ISO55001-gecertificeerd voor het management van al zijn assets. Dé garantie voor de juiste balans tussen investeringen, operationele kosten, prestaties en risicobeheersing.

Jan Goossens - Algemeen directeur

hier moet nog tekst komen

Hoe gezond zijn de beken en rivieren in jouw gemeente?

spelende kinderen in het water

Een rioolstelsel uitbouwen… en met alles rekening houden

Aquafin is de expert voor een effectieve uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur

 • Referentiepartner voor bestekken en ontwerpen
 • Strak management van de projectcontext
 • Bewaking van het uitvoerbaarheid van het ontwerp
 • Aanbesteding op basis van prijs én kwaliteit
 • Minimale afwijking budget tussen gunning en einde werken

Een bestaand rioolstelsel beheren… en niets aan het toeval overlaten

 • Levenscyclusbeheer
 • Inspectie en preventief onderhoud
 • Standaardisatie
 • Innovatie