Aquafin is ISO-gecertificeerd

Aquafin is een belangrijke eigenaar van assets voor de waterzuivering in Vlaanderen. Voor de manier waarop we onze assets beheren, kregen we al twee keer het ISO55001-certificaat. Dat geeft aan dat we goed nadenken over hoe we omgaan met onze infrastructuur en kosten, risico's en prestaties uitstekend managen. In België was Aquafin het eerste bedrijf dat dit certificaat behaalde. Het is een kwaliteitslabel, maar bij Aquafin zien we het ook als een werkinstrument om continu te verbeteren.

ISO55001-standaard

Deze standaard helpt ons al onze activiteiten managen: de financiering, uitbouw, werking, optimalisatie en vervanging van alle infrastructuur in ons beheer. Het directiecomité stelt voldoende mensen en middelen ter beschikking zodat de nodige acties kunnen uitgevoerd worden om de jaarlijkse doelstellingen te behalen, die voortkomen uit het strategisch plan van Aquafin en de verschillende meerjarenplannen.

Doelstellingen en de regelgeving van Europa en de klant

Het assetmanagement van Aquafin moet leiden tot de realisatie van de Europese doelstellingen m.b.t. zuivere waterlopen in het Vlaamse Gewest en tot een beheersing van de waterkwantiteit. Als maatstaf hanteren we de Europese wetgeving, tenzij de Vlaamse eisen strenger zijn of er in overleg met de klant beslist wordt om strengere eisen op te leggen. Aquafin engageert zich om zorg te dragen voor een stipte naleving van de afspraken met de klant, de wetgeving en andere overheidsregels.

Asset management gebaseerd op risico’s

Door goed beheer van de assets wil Aquafin de risico’s die verbonden zijn aan deze assets onder controle houden, zowel nu als morgen. Op basis van een doorgedreven risicobeheer dat rekening houdt met de verwachtingen van de stakeholders wordt bepaald hoe de performantie en de betrouwbaarheid van de infrastructuur gegarandeerd wordt binnen het beschikbare budget.

Total Cost of Ownership

Bij de uitbouw en het beheer van de infrastructuur wordt uitgegaan van het principe van Total Cost of Ownership. Bij elke conceptkeuze worden parameters als materiaalkeuze, energieverbruik, duurzaamheid, investeringskost, werkingskosten e.d. meegenomen in de besluitvorming.

Partnership met leveranciers

Aquafin wil met de leveranciers die een impact hebben op de performantie en betrouwbaarheid van de assets een vertrouwensrelatie opbouwen. Het doel is dat deze leveranciers actief bijdragen aan het behalen van Aquafins assetmanagementdoelstellingen.

Engagement tot Continue Verbetering

Aquafin monitort op een systematische manier de assetprestaties en effectiviteit van zijnassetmanagementsysteem. Het leren uit ervaringen en het toepassen van innovatieve oplossingen resulteert in een continue verbetering van de asset(management)prestaties en het assetmanagementsysteem.

asset management beleid van Aquafin