Tijdelijke afnames

Aquafin heeft een grondstofverklaring van OVAM gekregen en biedt weer gezuiverd afvalwater aan aan landbouwers, openbare besturen... die een contract afsluiten.

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie en bewatering

Wie een overeenkomst afsluit en een administratieve vergoeding betaalt, kan op tijdelijke basis gezuiverd afvalwater ophalen op de zuiveringsinstallaties van Aquafin. 

De ontvanger gebruikt het water op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid, met inachtname van de risico's met betrekking tot de volksgezondheid.

Op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn de toepassingsmogelijkheden voor irrigatie en bewatering opgenomen in een grondstofverklaring van OVAM. 

Naar het aanvraagformulier

Aquafin-locaties waar je vandaag gezuiverd afvalwater kan afnemen

Samenstelling effluent

De standaardparameters waarop het gezuiverd afvalwater wordt gecontroleerd zoals stikstof, fosfor, biologisch en chemisch zuurstofverbruik, ... vind je via onderstaande kaart terug per rioolwaterzuiveringsinstallatie.

/p>

Grondstofverklaring

OVAM-grondstofverklaring

Ook industrie stelt gezuiverd afvalwater ter beschikking

Vanuit koepelorganisatie voor de voedingsindustrie Fevia stellen ook een aantal voedingsbedrijven in droogteperiodes hun gezuiverd afvalwater ter beschikking van landbouwers. Meer info op de website van Fevia.

Je vindt de lijst met bedrijven via onderstaande link. Aanvragen moeten rechtstreeks bij de bedrijven in kwestie worden ingediend.

Gezuiverd afvalwater van voedingsbedrijven

eva bogaerts

Eva Bogaerts

Afhalen gezuiverd water