Alternatieven voor shortliners als herstelmethode

Riolen herstellen met shortliners is niet duurzaam en wordt daarom niet toegelaten door de Vlaamse rioolbeheerders.

Een levensduur van 50 jaar voor rioleringsbuizen

Het gebruik van shortliners geeft een garantie van slechts tien jaar, terwijl nieuw aangelegde rioleringsbuizen een levensduur van 50 jaar moeten hebben. Aquafin stelt volgende alternatieven voor: 

  • een volledige relining van de gehele streng (van put naar put).
  • het omstorten met beton van het defect gedeelte van de leiding zoals beschreven in de Algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het SB 250.
  • het uitbreken van de beschadigde of slecht geplaatste buisdelen.
  • om te vermijden dat de kosten voor herstel te hoog oplopen is het van het grootste belang om de cameraverslagen zo snel mogelijk te evalueren.
Short liners