Business-to-business

Wil je weten welke werken, leveringen of diensten Aquafin op de markt brengt? Moet je voor een bouwproject bemalingswater in de riolering lozen? Of kan Aquafin je bedrijf helpen met de verwerking van het bedrijfsafvalwater? Op deze pagina kan je terecht voor alle B2B-samenwerkingen.

Infosessies "Klantentevredenheid als selectiecriterium"

Samen werken aan morgen

De zuiveringsinfrastructuur uitbouwen, onderhouden en vervangen doen we niet alleen. Elk jaar brengt Aquafin honderden opdrachten voor technische partners en leveranciers op de markt. Al dat werk loont. De kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen is er de voorbije jaren duidelijk op vooruit gegaan.

overleg plannen arbeiders

Welke opdrachten voert Aquafin uit?

Veiligheid staat altijd voorop

Hoe verlopen de ideale werken? Met technische beslissingen genomen door specialisten, een maximale beveiliging tegen wateroverlast en zo min mogelijk incidenten die hinder of vervuiling veroorzaken. Maar met stip op één, komt veilig denken en handelen. Alle voorbijgangers, maar ook iedereen die werken uitvoert, wensen wij een veilige thuiskomst ’s avonds. Zonder ongevallen, zonder druk om andere zaken dan veiligheid prioriteit te geven. 

Bemalingen en noodaansluitingen

Lozing op de riolering

Voor de lozing op de riolering van grondwaterbemalingen met een debiet >10m³/h is een toelating van Aquafin nodig. De verdunning van het influent kan namelijk zorgen voor verhoogde werkingskosten. Het kan zelfs, afhankelijk van de capaciteit van de zuiveringsinstallatie, het hele zuiveringsproces in gevaarbrengen.

Soms kan voor bedrijven die hun effluent lozen op oppervlaktewater, via de milieuvergunning ook een noodaansluiting op de riolering worden opgelegd.

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen met Aquafin een overeenkomst afsluiten voor een vergunde tijdelijke lozing op de riolering.

Afhankelijk van de aard, samenstelling en debiet van permanente lozingen op de riolering, kan via de milieuvergunning het afsluiten van een saneringsovereenkomst met Aquafin worden opgelegd

Duurzaam voor mens en milieu

Ontwikkelingsbeleid met een oog op de toekomst

Aquafin engageert zich om respectvol om te gaan met het milieu en ecosystemen niet te verstoren. Maar we willen als bedrijf méér doen. Het uiteindelijke doel is om het aangeleverde rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren met een zo klein mogelijke voetafdruk op het milieu. We streven naar een duurzaam gebruik van materialen, grondstoffen, energie en ruimte. Daarnaast ondersteunt Aquafin tal van initiatieven waarin water een (hoofd)rol speelt. 

Green deal

Aquafin ondertekende het “Green deal charter”. Hiermee engageren we ons om een aantal circulaire aankoopprojecten te realiseren. Green deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu en zet Vlaamse organisaties en overheden aan om met hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost te geven.

monding van riool in rivier

Hergebruik van zuiver afvalwater

Wanneer een hittegolf z'n tol eist voor fauna en flora kan een onderneming aankloppen bij Aquafin om gezuiverd water te hergebruiken.

In de professionele sector loont het bovendien om effluent af te halen. 

Wil je effluent afhalen?

Wat te doen met regenwater?

Het transport van het bedrijfsafvalwater naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie mag geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater. Bufferen van regenwater is een must wanneer infiltratie niet mogelijk is. 

Meer dan alleen huishoudelijke afvalwaterzuivering

Een partner voor steden en gemeenten

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater van de gezinnen in gemeentelijke riolen, tot waar de verzamelriolen van Aquafin het overnemen. Met de knowhow en ervaring die Aquafin heeft, kan het de lokale besturen hierin perfect ondersteunen. Ze kunnen het bedrijf na een marktbevraging aanduiden als beheerder van hun rioolstelsel onder de vorm van een concessie of via een samenwerking tussen Aquafin en drinkwatermaatschappijen Water-link of De Watergroep. Een gemeente kan er ook voor kiezen om zelf rioolbeheerder te blijven en alleen het echte specialistenwerk toe te vertrouwen aan Aquafin. Op dit moment zijn meer dan 100 gemeenten klant bij Aquafin.

Betoncorrosie constateren doe je zo

Industriële afvalwaterzuivering door Aquaplus

Voor afvalwaterzuivering in de industriële sector is er Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin. Aquaplus richt zich op de noden van de industrie om op duurzame en efficiënte wijze industrieel afvalwater te zuiveren. Voor ontwerp, onderhoud en exploitatie van je afvalwaterzuiveringsinstallatie kan je terecht bij Aquaplus

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.

Filter projecten
Gebruikte filters
Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Documenten nodig voor het uitvoeren van een opdracht?

grondwerken met kraan