Circulair watersysteem voor Hidrodoe

Samen met Pidpa neemt Aquafin de waterhuishouding van educatief centrum Hidrodoe onder de loep. De klemtoon ligt op het terugwinnen van grijswater en grondstoffen.

Hidrodoe is het educatief centrum van drinkwaterbedrijf Pidpa in Herentals. Samen met Pidpa onderzoekt Aquafin er hoe de waterhuishouding kan geoptimaliseerd worden. Het doel is de introductie van een innovatieve en circulaire watercyclus. Renovatie en verbetering van de bestaande zuiveringssystemen is een deel van de oplossing. Tegelijk onderzoeken we hoe het volledige concept duurzamer kan.

We kijken welke zuiveringsmethodes voor grijs water we kunnen gebruiken voor een doorgedreven circulaire waterketen. Hidrodoe zou het gezuiverde afvalwater dan kunnen inzetten voor verschillende doeleinden.

Verder gaan we in dit onderzoek na of het bij Hidrodoe haalbaar is om fosfor in de vorm van struviet terug te winnen uit urine. Struviet is een mineraal dat zeer geschikt is als meststof en daardoor een goed alternatief is voor het fosfor dat wordt ontgonnen in mijnen. Die voorraad slinkt namelijk zeer snel. Aan het huidige verbruikstempo zijn er over 100 jaar geen natuurlijke fosforvoorraden meer over. Het terugwinnen van fosfor uit urine kan gebruikt worden voor meer dan de helft van de hoeveelheid die nodig is voor bemesting van gewassen.