Duurzaam ondernemen

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Om dat doel dichterbij te brengen moet Aquafin een financieel gezond bedrijf zijn. Hoe we te werk gaan, moet stroken met onze eigenheid: respectvol voor de natuur, onze medewerkers en onze omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

proper water in beken dankzij Aquafin

De drie pijlers van Aquafin

Het duurzaamheidsbeleid van Aquafin zit verankerd in de organisatie, omdat onze medewerkers het zelf mee vorm hebben geven. Het steunt op drie pijlers: groen doén en kansen creëren voor alle medewerkers, met een positieve impact op onze omgeving.

Heb je een vraag of een voorstel tot samenwerking? Neem dan zeker contact op met Anja De Wit, adviseur Communicatie en MVO-coördinator.

MVO-rapport 2019