Duurzaam ondernemen

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Om dat doel dichterbij te brengen moet Aquafin een financieel gezond bedrijf zijn. Hoe we te werk gaan, moet stroken met onze eigenheid: respectvol voor de natuur, onze medewerkers en onze omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

proper water in beken dankzij Aquafin

De drie pijlers van Aquafin

Het duurzaamheidsbeleid van Aquafin zit verankerd in de organisatie, omdat onze medewerkers het zelf mee vorm hebben geven. Het steunt op drie pijlers: groen doén en kansen creëren voor alle medewerkers, met een positieve impact op onze omgeving.

Heb je een vraag of een voorstel tot samenwerking? Neem dan zeker contact op met Anja De Wit, adviseur Communicatie en MVO-coördinator.

MVO-rapport 2020

Bijdragen aan VN-doelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG's) die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden, vormen in tegenstelling tot hun voorgangers (de milleniumdoelstellingen) een wereldwijde agenda. Dat betekent dat ze niet alleen focussen op landen in ontwikkeling maar actie vragen van àlle landen om armoede de wereld uit te helpen en de planeet terug op goede koers te krijgen. Bovendien kunnen nu ook bedrijven hun steentje bijdragen. Aquafin levert zichtbaar bijdrage aan bijvoorbeeld SDG's 6 (schoon water en sanitair), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en 14 (leven in het water). Maar wist je dat we bijvoorbeeld met ons biodiversiteitsplan ook werken aan SDG 15 (leven op het land)? Of dat we door zelf energie te produceren inspelen op SDG 7 (betaalbare en duurzame energie) en met onze eigen Aquafin Academy bijdragen aan SDG 4 (kwaliteitsonderwijs)?

Natuurlijk zijn niet alle 17 SDG's even zichtbaar in ons MVO-beleid maar ze zijn wel terug te vinden in heel wat achterliggende initiatieven waarvan je op deze en volgende pagina's voorbeelden vindt.

sdgs