Young Water Fellowship Program

Aquafin is partner van het 'Young Water Fellowship'-programma van Young Water Solutions.

Aquafin steunt Young Water Fellowship Program

Talent ondersteund door Aquafin

Tien beloftevolle jongeren uit lage- en middeninkomenslanden krijgen met het Young Water Fellowship programma de kans om een waterproject in hun thuisland te realiseren. Plaatsen waar schoon water niet evident is, worden op deze manier vooruit geholpen door de lokale jeugd. Aquafin biedt niet alleen financiële steun, enkele medewerkers geven in hun vrije tijd ook advies en begeleiding aan de jongeren.

We zegden onze steun toe voor 2018, 2019 en 2020.