Vlaams Gewest bevestigt haar vertrouwen

bosbeekjuffer

Met elk project dat we uitvoeren, komen we een stap dichter bij het doel

De Vlaamse Regering droeg in 2017 een nieuw Optimalisatieprogramma op aan Aquafin voor de uitbouw en optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Het investeringsbudget van het OP2018 werd vastgesteld op 230 miljoen euro, waarvan 130 miljoen euro voor de uitvoering van het Lokaal Pact met de gemeenten. Voor nieuwe bovengemeentelijke projecten werd 100 miljoen euro voorzien. Bijkomend werd 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de overloop van het investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.

Of we er nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek mee afkoppelen van het rioleringsnet, de projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest hebben uiteindelijk allemaal als doel om de waterkwaliteit van de beken en rivieren in Vlaanderen te verbeteren. Elk project dat we opleveren is dus een nieuwe stap naar proper water. Vorig jaar leverde Aquafin voor 143 miljoen euro aan projecten op aan het Vlaamse Gewest. Met de afgewerkte rioleringsprojecten hebben we 43.117 huishoudelijke en 220 industriële inwonersequivalenten extra aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door de oplevering van 25 nieuwe en gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallaties worden bijkomend nog eens 7.289 huishoudelijke inwonersequivalenten gezuiverd. Daarnaast koppelden we vorig jaar het regenwater van in totaal 120 ha verharde oppervlakte en 70 ha onverharde oppervlakte af van de zuiveringsinfrastructuur.