De zwanenmossel is sterker dan ooit

Wist je dat de ingrepen van Aquafin en groene initiatieven elke geëngageerde burger de levenskwaliteit van dieren rondom Vlaamse waterlopen sterkt bevordert? In samenwerking met Natuurpunt streeft Aquafin naar een betere leefomgeving voor allerlei fauna en flora. De zwamenmossel is alvast dolgelukkig met de optimalisaties die de laatste 10 jaar zijn doorgevoerd.

Initiatieven voor de zwanenmossel

De zwanenmossel langs Vlaamse wateren

De bodybuilder onder de mossels. Hij is zo sterk dat je hem niet kan opentrekken zonder de schaal te beschadigen. De zwanenmossel is gek op zuiver water en bij vervuiling sterft hij af. Op die manier waarschuwt hij voor vervuiling in de beek.

zwanenmossel

Waarom de zwanenmossel zo belangrijk?

Iedereen wil genieten van wonen, werken en sporten langs het water. Ook de zwanenmossel, die zijn natuurlijk habitat bouwt rondom onze wateren, kan waarderen dat er geen vuile troep ronddrijft in zijn omgeving.

Aquafin zuivert het afvalwater van de Vlaamse huishoudens en werkt zo aan beken en rivieren vol leven. Vandaag wordt al 82% van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd in de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Daar wordt het vuilwater
opnieuw leefbaar gemaakt voor planten en dieren, dus ook voor de zwanenmossel.

Zoek stukken waar de oever uitsteekt in de beek, de zwanenmossel graaft zich hier in. Bij droog weer zie je ze boven het waterpeil uitsteken.

Natuurpunt en Aquafin

Een groene coalitie

De toename van het leven in de beken is grotendeels te danken aan de toegenomen zuivering van het industrieel en huishoudelijk afvalwater. Toch zit het werk er nog lang niet op. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moest al het oppervlakte- en grondwater tegen 2015 van goede kwaliteit zijn. Die deadline is niet gehaald. Daarom willen Natuurpunt en Aquafin aandacht blijven vragen voor de waterkwaliteit.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 100.000 leden die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen beschermt. Waterkwaliteit is een cruciale hefboom om de natuur in Vlaanderen te beschermen. Aquafin is al enkele jaren trotse sponsor van Natuurpunt. In 2016 bracht Natuurpunt een rapport 'levende beken in Vlaanderen' uit.

Het rapport van Natuurpunt

Het resultaat van deze vruchtbare samenwerking?

Vogels, juffers en vissen: de Vlaamse beken bruisen opnieuw van het leven. De investeringen in waterzuivering en natuur beginnen hun vruchten af te werpen.

Eerst zien en dan geloven? Groot gelijk. Ga zelf op safari aan de oevers van een beek in jouw buurt. Misschien spot je wel een zwanenmossel.