Droogte

Paradoxaal genoeg veroorzaakt de klimaatverandering in Vlaanderen ook meer periodes van droogte. In de zomer dalen de laagwater-debieten van de waterlopen nog verder met 10 – 70 %, waardoor de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen nog problematischer wordt dan ze al is. Voor landbouw en industrie wordt het steeds belangrijker om betaalbare alternatieven te vinden voor oppervlaktewater. Zowel hemelwater als gezuiverd afvalwater zijn voor verschillende toepassingen een uitstekende aanvullende waterbron. Beide opties zijn lokaal beschikbaar in heel Vlaanderen, gezuiverd afvalwater op de zuiveringsinstallaties van Aquafin en hemelwater mits een goed georganiseerde lokale buffering.

Gezuiverd afvalwater als aanvullende waterbron bij droogte

Het gezuiverde afvalwater van Aquafin heeft gelukkig nog veel onbenut potentieel. Het kan worden gebruikt als proceswater, irrigatiewater of zelfs drinkwater. Verschillende bedrijven, en in de zomer ook landbouwers, gebruiken het gezuiverde water van Aquafin al. Met de juiste nabehandeling kan het een alternatieve waterbron worden voor nog veel meer toepassingen.

Gezuiverd afvalwater zal in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in het waterbeheer van snel groeiende steden. Het is namelijk de enige bron van water die evenredig toeneemt met de bevolkingstoename. Niet eens zo lang geleden was het in Vlaanderen vanzelfsprekend dat niet alle water kon worden gedronken: naast ‘stadswater’ was er ook ‘putwater’ en ‘regenwater’. In sommige streken was er niet eens ‘stadswater’. Als we duurzaam willen omgaan met water, zullen we in de toekomst opnieuw bewust moeten leren omgaan met verschillende kwaliteiten van water.

Hevige en meer langdurige neerslag, is maar één gezicht van de klimaatverandering. Het andere is toenemende droogte in Vlaanderen. Onze grondwatervoorraden staan onder druk door de dichte bevolking, de toenemende verharding van de ondergrond en het oppompen van water door de industrie. Door de combinatie van minder, maar zwaardere, regenbuien in de zomer en een sterkere verdamping, zal het waterpeil in de rivieren tegen het einde van deze eeuw met de helft dalen.

Wist je dit?

  • 50 tot 70% van het watergebruik in huishoudens vereist geen drinkwaterkwaliteit.
  • 80 tot 90 % van het watergebruik in commerciële gebouwen kan gebeuren met gerecycleerd water

Op termijn zullen we het vanzelfsprekend vinden dat elke vorm van water zijn specifieke toepassingen kent.