Een heldere kijk op het rioolstelsel

Tegen 2027 wil de Vlaamse Regering een duidelijk zicht hebben op de grootste risico's  in de 50.000 km rioleringen die in de Vlaamse bodem liggen.  Aquafin, Vlario, VVSG, AquaFlanders, de VMM en de Vlaamse steden en gemeenten en hun rioolbeheerders werkten minimumvereisten uit waaraan de rioolinspecties moeten voldoen. Schrijf in voor ons webinar op 3 juni en ontdek hoe wij steden en gemeenten optimaal ondersteunen om de toestand van de riolen in kaart te brengen.

Schrijf in voor ons webinar

tijdlijn

Waarom minimumvereisten?

De gemeentelijke riolen in Vlaanderen hebben vandaag een gemiddelde leeftijd van 40 à 50 jaar. In veel gevallen is niet geweten in welke toestand ze zich bevinden. Beschadigingen zoals barsten en ingroei van boomwortels kunnen op een bepaald moment een rioolbreuk veroorzaken. Afhankelijk van de locatie waar zo'n incident zich voordoet, kan het zeer grote gevolgen hebben. Denk maar aan een winkelstraat of een drukke verbindingsweg. Bovendien kan het ongezuiverde afvalwater de omgeving vervuilen. Los van de ecologische en maatschappelijke gevolgen, is de herstelling van een zinkgat ook nog eens veel duurder dan wanneer er preventief was ingegrepen.

Met de minimumvereisten wil de Vlaamse Regering tegen 2027 een uniform, gebiedsdekkend beeld krijgen van de toestand van de riolen. Dat betekent dat niet alle riolen moeten geïnspecteerd worden. De klemtoon ligt op leidingen die bij falen het meeste risico lopen op grote gevolgschade. Bovendien wordt er nog eens een onderscheid gemaakt tussen top-kritische riolen, die met een rijdende camera moeten geïnspecteerd worden en iets minder kritische riolen waarvoor in eerste instantie een inspectie met een putcamera volstaat.

Alle minimumvereisten vindt u binnenkort op de website van de VMM.

Wij ontzorgen uw gemeente!

Weet u niet goed waar te beginnen? Dan staan wij voor u klaar. 

Stap 1:  Vraag alvast de inleidende risicokaart en inspectieplan voor uw gemeente op. U hoeft hiervoor geen klant te zijn bij Aquafin.

Status opvragen

Stap 2: Is uw gemeente klant bij Aquafin, via een dienstverleningsovereenkomst of via de samenwerking met De Watergroep (Riopact)? Registreer u dan voor ons webinar op donderdag 3 juni van 15u tot 16u.

Programma:

  • Zorgeloos voldoen aan de vereisten met Aquafin
  • Exclusieve preview van ons digitaal platform waarmee u alle inspecties op de voet kunt volgen
  • Vraag & antwoord

Schrijf in voor ons webinar