Ethische code voor de sector openbare werken op komst

Een goed partnerschap, wat is dat? Welke gedeelde waarden vormen de basis, en waarvoor kunnen projectpartners op elkaar rekenen? Ignaas Devisch, professor Filosofie en Ethiek, begeleidt de opstelling van een code.

ethische code voor de sector openbare werken

Welzijn op het werk

Samenwerken als partners aan één doel, dat is meer dan in een bureau onderling de juiste procedures en werkwijzen vastleggen. Ook de mensen die dagdagelijks de projecten uitvoeren, moeten dat partnerschap voelen en uitstralen. Niet alleen om de werken optimaal uit te voeren, maar ook om hun werkstress te beperken. Hoe projectpartners met elkaar omgaan, is erg belangrijk voor hoe goed mensen zich voelen in hun job.

Een aantal sectorvertegenwoordigingen namen het initiatief om een ethische code uit te werken voor de sector openbare werken. Ze gingen hiervoor aankloppen bij Ignaas Devisch, professor filosofie, medische en filosofische ethiek aan de Universiteit Gent.

Als grote opdrachtgever en waardengedreven organisatie denkt Aquafin graag mee over kernwaarden en basisafspraken. De sector zal de code voorstellen in de zomer van 2020.