Drones voor preventieve rioolinspecties

Aquafin laat een nieuw type drone ontwikkelen specifiek voor de inspectie van rioolbuizen. Zo kunnen we jaarlijks meer kilometers leidingen nakijken aan een veel lagere kostprijs.

Ruimingskost maakt inspecties duur

Aquafin spendeert nu jaarlijks maar liefst 1,55 miljoen euro aan rioolinspecties, alleen al voor het Vlaamse Gewest. Slechts 350.000 euro daarvan gaat naar de camera-inspecties zelf. Hiermee kunnen 150 km geïnspecteerd worden met een putcamera (neerlaten van een camera in de inspectieput) en 100 km met een rijdende camera (de camera rijdt op een wagentje door de riool). De overige 1,2 miljoen euro zijn kosten verbonden aan het ruimen van slib uit de riolen, wat absoluut nodig is om er met een rijdende camera door te kunnen. Een groot bedrag, zeker wanneer achteraf blijkt dat de riool in prima staat is.

drone voor rioolinspectie

Nieuw type drone in ontwerp

Een betrouwbare “eerste blik” in de riool zou die overbodige kosten kunnen vermijden. Dat wil Aquafin binnenkort doen met een drone. “De modellen die vandaag op de markt zijn, beantwoorden niet aan onze behoeften, daarom laten we nu een nieuw type drone ontwikkelen,” vertelt adviseur Rioolmanagement Alexander Mouton. “Die moet uiteraard bestand zijn tegen de specifieke omstandigheden in een rioolbuis zoals een beperkte diameter en vuil water. Onze drone zal ook meerdere zijdelingse camera’s en extra sensoren hebben. Zo kan er met één vlucht veel meer in beeld gebracht worden.”

Belangrijk is ook dat de nieuwe drone eenvoudig is in gebruik en dat je geen geoefende dronepiloot moet zijn om hem te bedienen. “Het is de bedoeling dat onze technische medewerkers hem kunnen meenemen op hun inspectieronde voor die eerste blik,” legt Alexander uit. “Als de riool er goed uit ziet of ze stellen meteen bijvoorbeeld wortelingroei van bomen of barsten vast, dan weten we genoeg. Bij twijfelgevallen schakelen we alsnog een rijdende camera voor een second opinion en gedetailleerde beelden.”

Door drones in te zetten voor rioolinspecties kan Aquafin jaarlijks 500 kilometer riolen nakijken in plaats van 250 kilometer tot nu. Tegen het einde van dit jaar moet het prototype van de Aquafin-drone klaar zijn, vanaf volgend jaar wil het bedrijf ermee aan de slag.