Efficiënt investeren in riolen

Voor Europa moeten onze waterlopen tegen 2027 een goede kwaliteit hebben. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is 1 op de 8 huizen vandaag niet aangesloten op de riolering. Met een goede financiële planning over meerdere jaren en de juiste prioritering, maakt Aquafin de uitdagingen voor de gemeenten draaglijk.

Financieel plan legt prioriteiten

Volgens de meest recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij ligt de rioleringsgraad in Vlaanderen op 87%. Dat is vandaag te lezen op de website van de VRT. Maar er zijn nog grote verschillen tussen de gemeenten onderling. Terwijl in sommige gemeenten bijna alle woningen op de riolering zijn aangesloten, is dat in andere gemeenten voor nog geen kwart van de woningen het geval.

Aquafin staat in voor de aanleg en het beheer van de gewestelijke infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Gemeenten kunnen ons ook als rioolbeheerder voor het gemeentelijke rioleringsnet aanstellen. Op hun vraag maken we een financieel plan op van de investeringen die de komende jaren nodig zijn. We baseren ons hiervoor op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) en doen een voorstel van prioritering. De ecologische impact van een project speelt hierin natuurlijk een grote rol. Maar we kijken even goed naar plannen met de bovenbouw en leggen de link met projecten die het Vlaamse Gewest plant. Zo is er een maximale afstemming en worden dubbele kosten vermeden.

Afgestemd op financiële middelen

Met de beleids- en beheercyclus (BBC) moeten lokale besturen hun financiën telkens zes jaar vooruit plannen. Aangezien de kosten voor rioolbeheer zwaar doorwegen op het budget, is zo'n financieel plan een grote hulp bij de opmaak van de BBC. We maken een meerjarenplan op waarbij de investeringen efficiënt worden ingepland, afgestemd op de financiële middelen van de gemeente. 

Els Roelof eerste schepen in Oostkamp

"Grote meerwaarde voor Oostkamp"

Voor de gemeente Oostkamp maakt Aquafin als rioolbeheerder al verschillende jaren een financieel plan op. "Onze budgetopmaak voor de BBC verloopt exacter doordat de projecten en kosten gespreid worden over de legislatuur," vertelt Els Roelof, eerste schepen en bevoegd voor 'beleid publieke ruimte'. "We krijgen van Aquafin een raming van de kosten en de subsidies en dat is handig voor onze begroting. Aquafin is voor ons ook de aangewezen partner voor de afstemming met de bovengemeentelijke investeringen. Water, of het nu regenwater is of afvalwater, stopt niet aan de gemeentegrenzen!"

"We krijgen van Aquafin adviezen, nooit wordt ons een mening opgedrongen"

Els Roelof, eerste schepen gemeente Oostkamp