Veiligheid op de werf

Aquafin lanceert, in samenwerking met onze technische partners, nieuwe maatregelen om de veiligheid van de omwonenden van werven te vergroten.

werfbord veiligheid

Op straat

Er zijn nieuwe verplicht informatieborden die wijzen op de gevaren van het betreden van de werf. Zo zal bijvoorbeeld val- en struikelgevaar prominent in beeld komen en worden derden op de werf aangespoord om oogcontact te maken met de bestuurders van werfvoertuigen. We rekenen natuurlijk ook op de actieve medewerking en het verantwoordelijkheidsgevoel van de omwonenden.
Waar mogelijk zullen wandel- en/of fietspaden moeten afgebakend worden met geel-blauwe of oranje afsluitborden en de bijhorende signalisatie. De plaatsing van de infoborden en afbakening van de routes nemen we mee op in onze bestekken, net als het regelmatig houden van toolboxmeetings rond veiligheid op de werf.

En op het scherm

Naast de zichtbaarheid van veiligheid tijdens de werken, die we samen met de aannemers uitwerken, besteden we ook de nodige aandacht aan communicatie. Op die manier kunnen we de boodschap op onze werven nog beter ondersteunen. Op onze website vinden burgers die om één of andere reden de werf moeten betreden, tips om dat op een veilige manier te doen. Telkens wanneer we communiceren over een werf, zowel op de projectpagina op onze website als in de nieuwsbrieven die we versturen, brengen we de veiligheid van de omwonenden onder de aandacht. Daarbij aansluitend zal ook in onze papieren infobrieven en presentaties op infovergaderingen een extra luik rond werfveiligheid worden toegevoegd.
Samen met de hulp van onze technische partners zetten we een nieuwe stap naar een veilige werfomgeving voor iedereen.