11 onthardingsprojecten krijgen financieel duwtje van Aquafin

Op het Congres Publieke Ruimte werden vandaag de winnaars bekendgemaakt van Operatie Perforatie. Met deze campagne riepen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin iedereen het afgelopen jaar op om overbodige stukken verharde oppervlakte weg te halen plaats te maken voor water en groen. Elf projecten over heel Vlaanderen krijgen van Aquafin een financieel duwtje in de rug.

Maak ruimte voor water en groen!

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Door de klimaatverandering mogen we in de toekomst nog meer hevige buien en lange droogteperiodes verwachten, waardoor dat effect nog versterkt.

Met Operatie Perforatie riepen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin op om verharding weg te halen waar het kan. Als regenwater de kans krijgt om in de bodem te sijpelen, veroorzaakt het geen overlast en vult het de grondwatertafel aan. Bovendien verhoogt meer groen de belevingswaarde van de openbare ruimte.

Aquafinprijs voor de beste projecten

In totaal werden 87 projecten ingediend voor Operatie Perforatie, die allemaal kans maakten op een deeltje van de Aquafinprijs: 100.000 euro voor de uitvoering van de plannen. Een jury met vertegenwoordigers van beide organisatoren, maar ook van Febestral, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Natuurpunt, evalueerde de dossiers. Meer dan de helft van de inzendingen werden ingediend voor of door scholen. De gemiddelde Vlaamse speelplaats blijkt nog erg grijs en hard!

winnaars Operatie Perforatie

Dit zijn de winnaars

Er werden 11 winnaars gekozen over heel Vlaanderen: 6 scholen en 5 andere organisaties. Dit zijn ze:

Straatcomité Ernest Claesstraat, Herentals

Een brede doodlopende straat en de bijhorende rotonde worden onthard om er voor de buurt een groene ontmoetings- en speelplek te creëren waar het fijn is om buurtfeesten te houden of gewoon veilig te spelen.

Korte Veluwestraat, Mechelen

Op vraag van en met de medewerking van de bewoners wordt deze doodlopende straat omgetoverd tot een groene oase midden in de stad.

Scouts 34ste Sint-Lodewijk, Hemiksem

Van de verharde buitenspeelplaats wil deze Scoutsgroep een duurzame, kindvriendelijke ruimte maken.

Gemeente Oostkamp (Studiebureau Jonckheere)

De gemeente wil de circulatie op een plein veranderen. Door er meer groen en waterdoorlatende bestrating te voorzien, wordt het een fijne ontmoetingsplaats.

Gents Milieufront

Veertien families uit de Désiré Toeffaertstraat in Gentbrugge stappen mee in het project om hun gevel of verharde voortuin om te toveren tot een groen pareltje.

Stad Vilvoorde

De Groenstraat en Wilgenstraat worden onthard en de nadruk zal komen te liggen op het zachte verkeer en op het verblijven.

Triangel school, Booischot

De betonklinkers maken plaats voor de 'Triangeltuin' en er komt enkel nog (half waterdoorlatende) verharding waar het echt moet. De school wil hiermee het ruimtebeslag terugdringen en inzetten op natuur en gebruik van regenwater.

Sint-Laurens scholgengroep, Wachtebeke

Door het ontharden van de grijze speelplaats ziet de school een uitgelezen kans om een groene, nuttige en educatieve ontmoetings- en belevingsplaats te creëren voor zichzelf en voor de omgeving. Met verschillende (buurt)verenigingen werden mogelijke samenwerkingen al onderzocht.

De Zonnewijzer, Leuven

Deze school wil van de speelplaats een leerplaats maken waar de kinderen contact hebben met aarde en natuur. Een groene omgeving zonder verharding vindt de school bovendien essentieel om rust te brengen als afwisseling met de focus in de klas.

Sint-Antoniusschool, Meulebeke

Het is de droom van deze school om de betonnen speelplaats om te toveren tot een groen speelparadijs.

HASP-O, Zepperen

Een groepje laatstejaars van deze middelbare school koos ervoor om hun eindwerk te maken rond Operatie Perforatie. Ze breken een deel van de speelplaats op en richten het groen in. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, willen ze meer biodiversiteit in hun schoolomgeving brengen. Allemaal met toestemming van de school uiteraard!