3 x hoe het anders kan

Drie gemeenten daagden ons uit om voor een specifieke locatie mét hindernissen infiltratiemogelijkheden uit te werken.

Kerkplein Sint-Katharina-Lombeek (Ternat)

Vraag van de gemeente

Het gemeentebestuur wil het kerkplein herinrichten in samenwerking met een projectontwikkelaar die ernaast een bouwproject opzet. Momenteel is er evenveel verharding dan nu voorzien, bomen in plantbakken en een fietsstraat. Hoe kan dit groener en met ruimte voor infiltratie van hemelwater?

Onze suggesties

 • Aangezien de grondwatertafel schommelt tussen 0,80 en 1,80 meter moet het mogelijk zijn om in te zetten op bovengrondse infiltratie door ontharding. De parkeerplaatsen die moeten behouden blijven, kunnen waterdoorlatend aangelegd worden, bijvoorbeeld in grasbetontegels in rastervorm. De afbakening van de parkeervakken kan voorzien worden in een strook die goed bewandelbaar is richting wandelpad rond de kerk.
 • Op de hoek van het plein ligt een café. Een deel van het plein wordt soms gebruikt als uitbreiding van het terras. Er toegang naar de kerk kan groener aangelegd worden, met integratie van een zomerterras. De toegangsweg vlak voor de kerk kan eventueel wel een open verharde strook blijven, die afwatert naar de groene zones ernaast.
 • Rechtsonder is er ook een grote, verharde hoek die geen parkeer- noch rijwegfunctie heeft. Hier kan een groene zone voorzien worden met bank en boom, bijvoorbeeld als vertrekpunt of ontmoetingsplaats voor wandelaars.
 • In de groene zone kan een infiltratiekom worden aangelegd.
 • Aandachtspunt bij de inplanting van groen en bomen: bij voorkeur één boom die kwaliteitsvol groot kan uitgroeien. Of, esthetisch gezien, een cluster van drie. 
Ternat

Meyerstraat Tongeren

Vraag van de gemeente

Deze wijk is jaren geleden vernieuwd volgens het toen heersende toekomstbeeld. We hadden graag creatieve suggesties voor infiltratietechnische verbeteringen zonder dat alles opnieuw moet opgebroken worden.

Onze suggesties

Voor deze case werkten we twee voorstellen uit: een minimale situatie, waarin weinig verharding moet opgebroken worden en een maximaal wensbeeld.

 • In het minimale voorstel zetten we in op de waterdoorlatendheid van parkeerstroken en voetpaden. We ontharden en vergroenen ook de middengeleider. Belangrijk hierbij is dat we de goten die rond de groenzone lagen en nu aansluiten op de riolering, laten aansluiten op de groenzone, die we iets verlagen. Daardoor watert er een groot stuk van de verharding af naar de groenzone.
 • Links wordt de grote invoegzone een stuk versmald en wordt er een groenstrook toegevoegd.

Dit geeft met weinig moeite al een mooi resultaat. Maar hier is nog veel meer mogelijk! Het tweede beeld geeft aan hoe wat ingrijpender werken de wijk een complete make-over geven.

 • In plaats van een echte rijweg worden ventwegen voorzien die waterdoorlatend kunnen zijn omdat er heel weinig verkeer zal over rijden.
 • De groenzone in het midden overheerst het straatbeeld en zet aan tot bewegen en ontmoeten.
Tongeren minimaal
Tongeren maximaal

Fazantenlaan Kapelle-op-den-Bos

Vraag van de gemeente

In deze wijk komt er enkel lokaal verkeer en er is een groot verhard plein. We willen de wijk eigenlijk volledig aanpakken en o.a. enkelrichting invoeren en de doorgang achteraan afsluiten (komt uit op een schoolfietsroute). We willen graag globaal infiltreren in de wijk (naast het aanleggen van grachten) maar ook niet volledig de parkeermogelijkheden wegnemen voor de enkele huizen zonder garage. We willen ook graag een ontmoetingsplek creëren.

Onze suggesties

 • De grondwatertafel staat hier te hoog om grachten te kunnen voorzien zoals de gemeente beschrijft. Dit in combinatie met de vlakke topografie (Geopunt.be), is het ook niet mogelijk om voor de hele wijk bronmaatregelen te voorzien op het pleintje. De wensen van de gemeente in gedachten, was het onmiddellijk duidelijk dat wadi's een betere keuze zijn dan grachten met groenzones.
 • Met een wegbreedte van ongeveer 10 meter en enkele rijrichting, kunnen naast de rijweg perfect een wadi (of infiltratiekom), groenstrook met bomen en een voetpad aangelegd worden.
 • Door de 'knip' ter hoogte van het plein te voorzien, wordt een gedeelte van de Fazantenlaan doodlopend (woonerf) en moet er minder wegenis voorzien worden op het plein zelf. Ook in deze doodlopende straat voorzien we wadi's of infiltratiekommen, groenstroken en een voetpad. Omdat wagens hier moeten kunnen kruisen, wordt de weg hier breder voorzien.
 • Het plein wordt een parkje dat toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Centraal wordt er een poel voorzien met ondiepe, vlakke, infiltrerende taluds en in het midden een dieper deel. Hier zal vaak grondwater in staan. Het water van de omliggende wadi's wordt aangesloten op deze infiltrerende waterbuffer. Vanuit het geknipte deel van de Fazantenlaan wordt langs een natuurlijke, met stenen en planten ingerichte strook het water van de wadi begeleid tot in de infiltrerende waterbuffer. Parallel wordt er een speelelement voorzien met waterpomp en gootjes. De pomp wordt aangesloten op de regenwaterbuffer. Voor de iets oudere kinderen is er een klimspeeltuig voorzien dwars door de waterbuffer. Banken maken van dit plein een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Kapelle od Bos