Fazantenlaan Kapelle-op-den-Bos

De gemeente wil graag globaal infiltreren in de wijk maar ook niet volledig de parkeermogelijkheden wegnemen voor de enkele huizen zonder garage. Ze wil ook graag een ontmoetingsplek creëren en enkelrichting invoeren. Dat kan!

Kapelle-op-den-Bos

Suggesties van onze experten

  • De grondwatertafel staat hier te hoog om grachten te kunnen voorzien zoals de gemeente beschrijft. Dit in combinatie met de vlakke topografie (Geopunt.be), is het ook niet mogelijk om voor de hele wijk bronmaatregelen te voorzien op het pleintje. De wensen van de gemeente in gedachten, was het onmiddellijk duidelijk dat wadi's een betere keuze zijn dan grachten met groenzones.
  • Met een wegbreedte van ongeveer 10 meter en enkele rijrichting, kunnen naast de rijweg perfect een wadi (of infiltratiekom), groenstrook met bomen en een voetpad aangelegd worden.
  • Door de 'knip' ter hoogte van het plein te voorzien, wordt een gedeelte van de Fazantenlaan doodlopend (woonerf) en moet er minder wegenis voorzien worden op het plein zelf. Ook in deze doodlopende straat voorzien we wadi's of infiltratiekommen, groenstroken en een voetpad. Omdat wagens hier moeten kunnen kruisen, wordt de weg hier breder voorzien.
  • Het plein wordt een parkje dat toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Centraal wordt er een poel voorzien met ondiepe, vlakke, infiltrerende taluds en in het midden een dieper deel. Hier zal vaak grondwater in staan. Het water van de omliggende wadi's wordt aangesloten op deze infiltrerende waterbuffer. Vanuit het geknipte deel van de Fazantenlaan wordt langs een natuurlijke, met stenen en planten ingerichte strook het water van de wadi begeleid tot in de infiltrerende waterbuffer. Parallel wordt er een speelelement voorzien met waterpomp en gootjes. De pomp wordt aangesloten op de regenwaterbuffer. Voor de iets oudere kinderen is er een klimspeeltuig voorzien dwars door de waterbuffer. Banken maken van dit plein een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Meyerstraat Tongeren   Kerkplein Ternat