Meyerstraat Tongeren

Deze wijk werd jaren geleden vernieuwd volgens het toen heersende toekomstbeeld. Tongeren vroeg creatieve suggesties voor infiltratietechnische verbeteringen zonder dat alles opnieuw moet opgebroken worden.

Tongeren

Suggesties van onze experten

Voor deze case werkten we twee voorstellen uit: een minimale situatie, waarin weinig verharding moet opgebroken worden en een maximaal wensbeeld.

  • In het minimale voorstel zetten we in op de waterdoorlatendheid van parkeerstroken en voetpaden. We ontharden en vergroenen ook de middengeleider. Belangrijk hierbij is dat we de goten die rond de groenzone lagen en nu aansluiten op de riolering, laten aansluiten op de groenzone, die we iets verlagen. Daardoor watert er een groot stuk van de verharding af naar de groenzone.
  • Links wordt de grote invoegzone een stuk versmald en wordt er een groenstrook toegevoegd.

Dit geeft met weinig moeite al een mooi resultaat. Maar hier is nog veel meer mogelijk! Het tweede beeld geeft aan hoe wat ingrijpender werken de wijk een complete make-over geven.

  • In plaats van een echte rijweg worden ventwegen voorzien die waterdoorlatend kunnen zijn omdat er heel weinig verkeer zal over rijden.
  • De groenzone in het midden overheerst het straatbeeld en zet aan tot bewegen en ontmoeten.

Kerkplein Ternat  Fazantenlaan Kapelle-op-den-Bos