Overijse koppelt maatschappelijke meerwaarde aan maatregelen tegen wateroverlast

Samenwerking tussen Overijse en Aquafin

Zo’n tien jaar geleden gaf de gemeente Overijse haar rioleringsstelsel in concessie aan Aquafin. Aangezien de gemeente over een goed uitgebouwde Technische Dienst beschikt, onderhoudt ze de infrastructuur zelf. Voor de uitbouw ervan, doet ze een beroep op Aquafin. “Dat verloopt erg professioneel, we kunnen gebruik maken van knowhow die je als gemeente nooit zelf kunt opbouwen,” evalueert burgemeester Dirk Brankaer de samenwerking.

Verantwoordelijkheid nemen

Met een rioleringsgraad van 87% behoort Overijse tot de betere leerlingen van Vlaanderen. Toch heeft de gemeente nog voor bijna 12 miljoen euro aan rioleringsprojecten in de meerjarenplanning staan voor deze legislatuur. “Het is onze morele plicht om te blijven investeren in die infrastructuur, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen,” benadrukt de burgemeester. “Nochtans oogst je er weinig lof mee, want de riolering zit onder de grond, tijdens de werken is er hinder en na de werken vindt iedereen het maar normaal dat ze er is. Door een zichtbare meerwaarde te koppelen aan rioleringswerken, zoals de heraanleg van fiets- en voetpaden, heeft iedereen er meer aan.”
Dat is ook exact wat Overijse wil bereiken met de maatregelen tegen wateroverlast in het centrum. De voorbije jaren voerde Aquafin er al projecten uit om de Ijse, die ingebuisd onder de gemeente door liep, weer open te leggen. Dirk Brankaer: “Ik ben zelf landschapsarchitect van opleiding en als geboren en getogen Overijsenaar had ik al in mijn eindwerk voorzien om de Ijse weer door Overijse te laten stromen. Nu het water weer proper is, kan het ook en dat is fantastisch. Er zit veel vis in en het water trekt de aandacht .”

Park met hemelwatervoorzieningen

Park wordt buffer én recreatiezone

Overijse ligt in een heuvelachtig landschap met enkele diepe valleien. Het centrum ligt in zo’n vallei en strekt zich uit langs de Ijse, een bijrivier van de Dijle. Zware regenbuien zetten de kern in het verleden meermaals blank. Een hemelwaterplan voor de nabijgelegen Zuidflank moet ervoor zorgen dat het regenwater op de helling wordt opgehouden en gecontroleerd afstroomt, zodat het centrum de voeten droog houdt.

De belangrijkste doelstelling van dit hemelwaterplan is uiteraard om de afstroom van regenwater van de top van de heuvelrug Zuidflank naar het centrum te verminderen en te vertragen. Daardoor zouden de paden en de rest van de helling ontzien worden van uitspoeling en verwering door het regenwater en zou het centrum moeten gevrijwaard blijven van wateroverlast. De Zuidflank had al een recreatieve functie en de gemeente was vragende partij om de parkhelling in dit project op te waarderen, zowel naar sport, spel als ecologie.

Groene karakter blijft behouden

In het plan wordt het hemelwater via verschillende bekkens of wadi’s en open grachten opgevangen en vertraagd afgevoerd. Enkel waar dit technisch niet mogelijk is, worden ondergrondse buizen voorzien. Het traject dat het water volgt, ligt grotendeels in de buurt van de wandelpaden. Dat zorgt niet alleen voor een vlotte wateropvang van de paden, het is ook aantrekkelijk voor de wandelaars. Bufferbekkens houden het hemelwater tijdelijk op en laten het geleidelijk verder stromen. In twee bufferbekkens worden tussenschotten voorzien omdat ze schuin verlopen. Hierdoor lopen de bekkens in 4 fasen vol. Bij droog weer kunnen de tussenschotten onderdeel zijn van een avontuurlijk parcours voor mountainbikers en BMX’ers.

schotten als fietsparcours
takkenrillen worden tribune bij droog weer

Natuurlijke materialen

Het grootste bekken krijgt gevlochten takken om de afwatering te vertragen. Met behulp van takkenrillen worden dat natuurlijke trappen en zo is deze wadi in droge omstandigheden een prima locatie voor mini-optredens. Ook de spel- en rustelementen die her en der worden ingebouwd bestaan uit natuurlijke materialen. Zo blijft het groene karakter van de helling behouden, wat voor de gemeente en haar inwoners een belangrijke troef is.