Circulair met water

In de Kruitfabriek wordt het afvalwater dat er geproduceerd wordt, ter plekke gezuiverd en opnieuw gebruikt.

Kruitfabriek

Grijs water

De Kruitfabriek in de Vilvoordse kanaalzone is een nieuwe, hippe locatie voor evenementen en concerten. De voormalige industriële site biedt ook onderdak aan onder meer een kinderopvang, restaurant, circusatelier en fietsenmaker. Je kan er als bezoeker met eigen ogen zien hoe het afvalwater dat er geproduceerd wordt, ter plekke gezuiverd en opnieuw gebruikt wordt. Aquafin bouwt er de installaties om het afvalwater afkomstig van keuken en lavabo’s gescheiden in te zamelen van het toiletwater. Dit zogenoemde grijs water wordt op de site zelf deels in een rietveld en deels door nanofiltratie gezuiverd. Nanofiltratie gaat een stap verder dan een rietveld en haalt onder meer ook zouten, medicijnresten en kleurstoffen uit het water. Daardoor is het perfect bruikbaar om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien, wc’s te spoelen en schoon te maken.

Zwart - of geel - water

Pure urine is een dankbare bron van fosfor. De heren die de urinoirs van de Kruitfabriek gebruiken, zullen voortaan bijdragen tot de recuperatie van dit mineraal waarvan de voorraden in de natuur eindig zijn. Een struvietreactor zal immers fosfor en deels ook stikstof uit de urine halen en omzetten naar struviet, dat bruikbaar is als meststof.

Educatieve waarde

Aquafin kan samen met de stad Vilvoorde, uitbater Zenneveen en Nuresys (bouwer van de struvietreactor) voor dit project rekenen op subsidies van Vlaanderen Circulair, het Vlaams netwerk voor circulaire economie. Voor ons is dit een mooie kans om een aantal kleinschalige technologieën te testen in een reële omgeving. Maar het project heeft ook een belangrijke educatieve waarde. Alles staat opgesteld achter glazen wanden en er komen infoschermen zodat de 40.000 bezoekers die de Kruitfabriek jaarlijks over de vloer krijgt, kunnen vaststellen wat er vandaag allemaal mogelijk is met afvalwater.