Plan voor duurzaam waterbeheer in Planckendael

Meer bezoekers, meer plek voor de dieren en een duurzame verbetering en optimalisatie van de verschillende waterstromen in het park. Daarop focust Zoo Planckendael bij Mechelen.

Masterplan waterstromen Planckendael

Riooldatabank

Planckendael maakt werk van een vernieuwd, modern park waar beleving centraal staat en waterhuishouding op een duurzame manier geïntegreerd is. De eerste stap hierin is een grondige inventarisatie van het riolerings- en afwateringsnetwerk, zowel voor afvalwater als hemelwater.

Op dit moment is Aquafin volop bezig om de ondergrondse buizeninfrastructuur op te meten en in kaart te brengen. De resultaten worden verzameld in een digitale riooldatabank. maakt Aquafin een scenarioanalyse voor de eventuele bouw van een nieuwe waterzuivering. De vraag om het water centraal of decentraal te zuiveren of af te voeren naar de openbare riolering wordt grondig bekeken.

 

Hergebruik van waterstromen

Tegelijk gebeurt er een analyse voor de optimalisatie van de verschillende waterstromen in functie van toepassing en gebruik. Daarin schuilen heel wat opportuniteiten schuilen. Zo gebruikt Planckendael vandaag het gezuiverde afvalwater uit de membraanbioreactor om vijvers te vullen. Maar in tijden van droogte volstaan die volumes niet en wordt het waterpeil aangevuld met grondwater. Hier zou het park perfect het regenwater kunnen gebruiken dat vandaag al opvangen wordt in regenwaterputten, maar onvoldoende benut wordt door de grote spreiding van het park. Maximaal hergebruik van hemelwater en gezuiverd afvalwater is daarom een focuspunt in de waterstudie om het grotere doel, een duurzame optimalisatie van de waterstromen, te bereiken.

Het masterplan is geen kant-en-klaar plan maar brengt de troeven en noden in kaart en geeft mogelijkheden aan. Aquafin hoopt met de studie de verdere ontwikkeling van de waterhuishouding vast te leggen en aan te geven hoe die op een duurzame manier kan uitgewerkt worden. Het doel is om de knelpunten van vandaag en morgen bloot te leggen en te focussen op het gebruik van regenwater, minder afstroming en aanvullen van de grondwatertafel. Kortom: oplossingen die mooi ogen en de natuurwaarde vergroten.