Soorten wateroverlast

Meer en intensere buien zorgen steeds vaker voor water op straat. In de winter stijgt het grondwaterpeil zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen buiten hun oevers treden. In de zomer zorgen piekbuien ervoor dat gemengde riolen de plotse toevloed, onder meer door de toenemende verharding, niet meer kan slikken. Wat is het effect van een regenbui op de riolering, direct of indirect?

lichte regenbui

Lichte bui

Bij een lichte bui vult het rioolstelsel zich gedeeltelijk met regenwater. Het mengsel van huishoudelijk afvalwater en regenwater wordt volledig via de riool naar de zuiveringsinstallatie gevoerd.

Hevige bui

Bij een zwaardere bui loopt er meer regenwater in het rioolstelsel dan het stelsel aankan. Het teveel aan water wordt gecontroleerd in een beek of rivier geloosd. Dat gebeurt via een uitlaat op de riolering, overstort genaamd.

Volgens de Code van goede praktijk voor het ontwerp van een rioolstelsel, mag het teveel aan water in de riolering een beperkt aantal keer per jaar uit de riolering overstorten. Slechts één keer in de vijf jaar mag het water op straat komen te staan.

hevige bui
onweersbui

Zomers onweer  

Klimaatmodellen voorspellen dat er zich in de zomer vaker korte maar hevige onweders zullen voordoen. Die buien zorgen met grotere regelmaat dan één keer om de vijf jaar voor wateroverlast. Dat komt omdat de capaciteit van het rioolstelsel berekend werd op basis van historische neerslaggegevens, en niet op basis van het door klimaatmodellen voorspelde neerslagpatroon. De wateroverlast is meestal zeer plaatselijk.

Winterse wateroverlast

Wateroverlast in de winter is meestal het gevolg van een gebrek aan bergings- en afvoercapaciteit op de waterlopen. In de winter is de waterstand in beken en rivieren sowieso hoger, onder andere doordat het over langere periodes regent dan in de zomer. Soms verhindert de hoge beekstand de werking van de nooduitlaten op de riool. Daardoor verhoogt de druk in het hele rioolstelsel, met als gevolg dat het water op verschillende plaatsen de straat opstroomt. Een bui die lang niet zo hevig is als een zomers onweer, kan bij hoge waterstanden dus toch voor aanzienlijke wateroverlast zorgen.

winterbui

Klimaatverandering vraagt een hemelwaterplan

Gelukkig hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om creatief om te gaan met regenwater. Bij Aquafin kunnen ze zich laten adviseren voor de opmaak van een hemelwaterplan met maatregelen die haalbaar zijn in de praktijk.

 

Hemelwaterplannen

straat onder water door regenbui