Riolen en infrastructuur voor regenwater

Aquafin transporteert en zuivert het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Van ontwerp tot uitdienstneming, van onderhoud tot renovatie, voor het volledige management van infrastructuur voor afval- en hemelwater kunnen lokale besturen bij ons terecht.

Partner van meer dan 100 gemeenten

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater in gemeentelijke riolen, tot waar de verzamelriolen van Aquafin het overnemen. Ze kunnen het bedrijf na een marktbevraging ook aanduiden als beheerder van het gemeentelijke rioolstelsel. Dat kan onder de vorm van een concessie of via een samenwerking tussen Aquafin en drinkwatermaatschappijen water-link of De Watergroep (riopact). Een gemeente kan er ook voor kiezen om zelf rioolbeheerder te blijven en alleen het echte specialistenwerk toe te vertrouwen aan Aquafin. In elk geval werken wij in nauw overleg met het lokale beleid. Eind 2018 waren 106 gemeenten klant bij Aquafin. Voor elke van hen staat er een multidisciplinair team van experten klaar die bovendien vertrouwd zijn met de regio.

Europese deadline voor proper water is 2027

Op dit moment wordt nog altijd slechts 84% van al het Vlaamse huishoudelijke afvalwater gezuiverd. 16% vloeit nog steeds vervuild in onze beken en rivieren. Duitsland en Nederland doen het met een huidige zuiveringsgraad van respectievelijk 97% en 99% een stuk beter.

Om substantiële ecologische vooruitgang te boeken, zijn nog heel wat investeringen nodig. En dat vooral in de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. De Europese kaderrichtlijn Water beoogt een ‘goede toestand’ van de watersystemen tegen uiterlijk 2027. Gezien de doorlooptijden van rioleringsprojecten, betekent de deadline van 2027 alle hens aan dek vanaf vandáág.

Schelde

Gemeenten dragen mee verantwoordelijkheid

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater van de gezinnen in gemeentelijke riolen. Die riolen vloeien naadloos over in verzamelriolen van Aquafin. Nergens is er een fysieke scheiding. Daardoor is er een sterke verwevenheid en interactie tussen het bovenlokale netwerk van rioolwaterzuiveringsinstallaties en collectoren en het lokale netwerk. Met de ervaring die Aquafin heeft, kan het de lokale besturen dus perfect ondersteunen in het vele werk dat nog moet gebeuren.

Aqua houdt je op de hoogte

In ons driemaandelijks magazine Aqua lees je hoe we werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Abonneer je gratis om het magazine in de bus te krijgen, of doorblader het online.

Naar Aqua

 

Asset management voor gemeenten

asset management pompstations

Elke euro goed besteed

Met een asset managementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. We voeren gerichte, systematische inspecties uit om een betrouwbaar beeld te krijgen van de toestand van de infrastructuur. In functie van de toestand die we vaststellen, voeren we tijdig het juiste preventieve onderhoud uit en kunnen zware schade of herstelkosten worden voorkomen.

Op basis van  alle beschikbare gegevens over de toestand van de infrastructuur schatten we de optimale restlevensduur in en worden er vervangingsplannen voor de lange termijn opgesteld. Dit betekent dat het beleid tijdig de nodige middelen kan reserveren en spreiden in de tijd en niet met onaangename budgettaire verrassingen geconfronteerd wordt. Door slim om te gaan met de assets (slimme sturingen, online sensoren, hydraulische modellen, …) wordt de bestaande infrastructuur bovendien maximaal benut en kunnen bijkomende investeringen vermeden worden.

 

Meer over asset management

Aquafin is ISO55001-gecertificeerd voor het management van al zijn assets. Dé garantie voor de juiste balans tussen investeringen, operationele kosten, prestaties en risicobeheersing.

Jan Goossens - Algemeen directeur

Hemelwaterplannen houden klimaatschade beheersbaar

Wateroverlast verminderen

De klimaatverandering zorgt in Vlaanderen voor steeds meer felle buien, waarop de diameter van de meeste riolen nooit voorzien was. Het gevolg is steeds meer voorkomende overstromingen van huizen en hele straten. Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

 

Meer over hemelwaterplannen

hemelwaterplan schets

Uitbouw en beheer van infrastructuur voor afval- en hemelwater

Projectmanagement en -uitvoering

De aanleg van een riool of andere zuiveringsinfrastructuur uitbesteden aan Aquafin, heeft onmiddellijke voordelen voor de gemeenten. Aquafin is zeer ervaren in de opmaak van bestekken en ontwerpen. Onze projectmanagers zijn het ook gewoon om goed te waken over de uitvoerbaarheid van het ontwerp en de voorgestelde werkmethodes. Ze weten hoe ze bij aanbestedingen maximaal kunnen rekening houden met prijs én kwaliteit. Aquafin staat ook garant voor een minimale afwijking van het budget tussen de start en het einde van de werken. Infrastructuurwerken zijn nooit aangenaam voor de buurt, maar door een goed overleg met alle projectpartners en een duidelijke communicatie beperken we die hinder zoveel mogelijk. 

 

Exploitant met liefde voor het vak

Uit ervaring weten we hoe de infrastructuur van de gemeenten elke dag beheerd moet worden om de milieunormen te halen. Gecombineerd met onze sterke technologische achtergrond, kunnen we ook precies vertellen welke optimalisaties er nodig zijn om de performantie van de infrastructuur verder te verbeteren.

renoveren zonder breken

Hoe gezond zijn de beken in jouw gemeente?

Ontdek het hier

Waarom kiezen voor Aquafin?

Gemeenten werken graag samen met Aquafin omdat

  • we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding  
  • onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen  
  • we sterk inzetten op overleg en de betrokkenheid van de gemeente  
  • we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met onze technische partners
  • ze erop vertrouwen dat we elke euro goed besteden
  • onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale benadering.
gezonde beken