Asset management voor gemeenten

Met een asset managementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden.

Asset management volgens ISO55001

Voor de manier waarop Aquafin zijn assets beheert, beschikt het over het ISO55001-certificaat dat begin 2018 nog werd vernieuwd. Dat betekent dat het bedrijf de prestaties, kosten, kansen en risico’s structureel managet, gedurende de volledige levenscyclus van de assets. ISO55001 is uiteraard een kwaliteitslabel, maar voor Aquafin is het vooral een werkinstrument om continu te verbeteren.

Middelen slim inzetten

Aquafin werkte een methodiek voor asset management uit die betaalbaar en betrouwbaar is. Eerst bepalen we de risico’s voor elke riool en de gevolgschade bij een eventueel falen. Hierdoor weten we van welke riolen we de toestand het vaakst moeten controleren en welke minder risico’s opleveren. Zowel ecologische, economische als maatschappelijke factoren spelen daarin een rol. Oplossingen voor vastgestelde knelpunten komen op een prioriteitenlijst terecht. Op die manier zetten we de beschikbare middelen gericht in en schakelen we de grootste risico’s uit.

Wat kan er fout gaan in een riool?

Sommige riolen die niet tijdig geruimd worden, slibben dicht. Daardoor verkleint de diameter van de buis en kan ze zelfs verstoppen, met wateroverlast tot gevolg. Ook boomwortels kunnen in de riolering ingroeien en ze zo beschadigen en verstoppen. Bovendien vormt zich in het slib in de riool een giftig gas (H2S of waterstofsulfide) dat geurhinder geeft en de buis ook structureel aantast zodat de kans op instorting groter wordt. Ook voegen die niet waterdicht zijn, vormen een risico. Er kan dan omliggende aarde in de buis terechtkomen waardoor er holtes ontstaan en het wegdek kan verzakken.

rioolrenovatie

Renoveren zonder breken

Voor de herstelling of renovatie van een riool gebruikt Aquafin zo veel mogelijk technieken waarvoor de weg niet moet opgebroken worden. Dat drukt de kosten van de herstelling en beperkt de hinder voor de omgeving. Zo kunnen lekkende voegen van binnenuit waterdicht gemaakt worden door injecties met een soort hars of door het aanbrengen van een speciale kous of manchetten uit roestvrij staal. Het is zelfs mogelijk om een groot deel van de riool te renoveren door er langs binnen een verstevigend materiaal in aan te brengen of door er een volledig nieuwe kunststofbuis door te trekken.

Ecologisch management

Inzet van bijvoorbeeld meetsensoren in de riolering moet op termijn toelaten om de goede werking van bijvoorbeeld overstorten continu te monitoren en schade aan omgeving en milieu te voorkomen.