Wijs met water op openbaar domein

Voor een leefmilieu in harmonie met water, moet er ruimte zijn voor regenwater. Letterlijk, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Maar ook figuurlijk, door alert te zijn op kansen om water in onze omgeving te integreren. Vlaanderen krijgt namelijk steeds vaker te kampen met overstromingen, maar ook met periodes van langdurige droogte.

Infiltratie en buffering beperken wateroverlast

Regen hoeft geen bedreiging te zijn

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg zichtbaar. In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld. Gelukkig hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om creatief om te gaan met regenwater. Bij Aquafin kunnen ze terecht voor de opmaak van een hemelwaterplan met maatregelen die haalbaar zijn in de praktijk.

Hemelwaterplannen voor gemeenten

Elk nieuw rioleringsproject dat we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest, screenen we tijdens het voorontwerp. We controleren voor elk project of duurzaam omgaan met hemelwater maximaal wordt toegepast.

Aquafin zorgt ook voor de uitbouw en het beheer van het lokale rioolstelsel van ruim 100 gemeenten. Voor deze gemeenten kunnen we een hemelwaterplan op maat uitwerken. Elke gemeente is uniek qua bebouwing, reliëf en waterlopen. Al deze elementen nemen we op in het plan. Het bevat zowel algemene, als plaatsgebonden maatregelen. Het plan werkt een bestaand of toekomstig knelpunt weg en denkt ook aan een meerwaarde voor de omgeving.

 

Meer over hemelwaterplannen

Alternatieve bronnen van water worden steeds belangrijker

Minder regen maakt Vlaanderen droger

De klimaatverandering zorgt in Vlaanderen voor meer periodes van regen en van droogte. Voor overheid, landbouw en industrie wordt het steeds belangrijker om betaalbare alternatieven te vinden voor oppervlaktewater. Zowel regenwater als gezuiverd afvalwater zijn voor verschillende toepassingen een uitstekende aanvullende waterbron. Beide opties zijn lokaal beschikbaar in heel Vlaanderen, gezuiverd afvalwater op de zuiveringsinstallaties van Aquafin en hemelwater mits een goed georganiseerde lokale buffering.

gezuiverd afvalwater voor gemeenten

Gebruik van gezuiverd afvalwater is een oplossing voor de gemeenten

Het is namelijk de enige bron van water die evenredig toeneemt met de bevolkingstoename. Niet eens zo lang geleden was het in Vlaanderen vanzelfsprekend dat niet alle water kon worden gedronken: naast ‘stadswater’ was er ook ‘putwater’ en ‘regenwater’. In sommige streken was er niet eens ‘stadswater’. Als we duurzaam willen omgaan met water, zullen we in de toekomst opnieuw bewust moeten leren omgaan met verschillende kwaliteiten van water.

50 tot 70% van het watergebruik in huishoudens vereist geen drinkwaterkwaliteit.
80 tot 90 % van het watergebruik in commerciële gebouwen kan gebeuren met gerecycleerd water

Bredere inspiratie nodig?

  • In de databank van Publieke Ruimte vind je heel wat voorbeelden van Vlaamse stadsinrichtingsprojecten waarin vernieuwend wordt omgegaan met regenwater.
  • Het platform Amsterdam Rainproof heeft een toolbox samengesteld voor burgers, professionals en ambtenaren. Daarin worden inspiratie, informatie en initiatieven samengebracht om Amsterdam (en andere steden of gemeenten) rainproof te maken.
  • Het klimaat past ook in jouw straatje. De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldboek van het Kenniscentrum Techniek van de universiteit van Rotterdam. Het  toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.
  • De Nederlandse stichting RIONED heeft een publicatie samengesteld waarin de stappen om te komen tot een klimaatadaptatie op stadsniveau beschreven wordt.
picknick op verharde grond